Nyheter och aktiviteter

 

Alla nyheter

Neuropromenaden

Vi ställer inte in - vi ställer om! Neuropromenaden har pga Coronaviruset tvingats bli digital! Alla intäkter under dagen går till forskningen och kan Swishas direkt till 90 100 75. Anmälan sker via www.neuropromenaden.se

Läs mer
2020-03-05

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

Läs mer
2020-03-05

Sjukersättning

För den som på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta kan sjukersättning beviljas. För att få sjukersättning ska du vara 30–64 år, och nedsättningen av arbetsförmågan ska vara bestående.

Läs mer
2020-03-04

Boken kommer.

Böcker hem till dörren För dig som inte kan komma till biblioteket på grund av kortare eller långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Tjänsten är gratis, bokpaketen plockas ihop efter dina önskemål och lånetiden är normalt sex veckor.

Läs mer
2020-02-24

Folkhögskolor i Värmland

Vill du lära dig ett yrke och gå direkt ut på arbetsmarknaden? Behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet för att söka vidare till högre studier? Eller vill du fördjupa dig i ditt intresse? Oavsett vilket kan en folkhögskola i Värmland vara din väg.

Läs mer
2020-02-23

Studieförbund i Värmland

I Värmland finns det flera studieförbund med verksamhet på orter runt om i länet som erbjuder studiecirklar med stor bredd.

Läs mer
2020-02-15

Resa med färdtjänst i annan kommun.

Vid sidan av färdtjänst och riksfärdtjänst finns även RIAK-Resa/färdtjänst i annan kommun. Detta innebär att hemkommunen vill hjälpa till att anordna färdtjänstresor för sina kommuninvånare i andra kommuner där de tillfälligtvis vistas.

Läs mer
2019-09-13

Glöm inte att söka bostadstillägg.

169 000 personer i Sverige med rätt till bostadstillägg söker inte tillägget.

Läs mer
2019-08-28

Medlems-nytt

Under Medlems-nytt kommer våra utskick att läggas upp varefter de blir klara.

Läs mer
2019-06-20

Länkar

Länkar till län och lokalföreningar

Läs mer