Välkommen till Valjeviken

Valjeviken

3-dagarskurs på Valjeviken i Sölvesborg 23-26 april.

Neuro Halland har glädjen att kunna erbjuda 3-dagarskurs till Valjeviken i Sölvesborg.
(Neuro Östergötland har med framgång erbjudit denna typ av kurser i många år.)

Målgrupp: Alla medlemmar är välkomna ensamma eller med en anhörig/närstående.

Kursplats: Kursen äger rum på Valjeviken i Sölvesborg, gemensam buss är bokad.
(Är det bättre för Dig att åka riksfärdtjänst, meddela oss, förbeställ i god tid.)

Förutsättningar: Medlemsavgift i NEURO-förbundet ska vara betald för 2023.
(Medlem 360 kr/år, anhörig/närstående medlem 180 kr/år)
I det kraftigt reducerade priset ingår all mat/dryck, logi (del i dubbelrum), alla aktiviteter, föreläsningar, tillgång till bad/gym och resa med gemensam buss med lift.
Om du eller anhörig/närstående tar tjänstledigt från arbete för att följa med, finns möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. (Kontakta kansliet)

Program: Se respektive preliminär kursplan.

Anmälan: På bifogad blankett, insändes till:
NEURO Halland
Gatenhielmsvägen 17
301 92 HALMSTAD
Eller via mail halland@neuro.se

Betalning: Insättes på NEURO Hallands postgiro 140-9424, när antagning meddelats.
Vid sjukdom med giltigt sjukintyg återfås avgift, utom 500 kr.

Avbokningsregler:
 Vid sen avbokning utan sjukintyg, debiteras ordinarie kurspris 1500 kr/dag.
Avbokning 4 veckor innan kursstart debiteras 25%
Avbokning 1 vecka innan kursstart debiteras 100%

Frågor: Telefon kansliet: 035-10 50 24

3 DYGNS KURS söndag 23 april – onsdag 26 april
Nystartskurs – att nydiagnostiserade ska finna redskap för att möta en ny livssituation
Genom föreläsningar, praktiska övningar och utbyte med andra personer i samma situation, få
perspektiv på den nya livssituationen och få med sig insikter och verktyg till en hållbar vardag
där anhöriga/närstående kan vara ett stöd i processen.
I programmet ingår: frukost, förmiddagsfika, lunch, kaffe, middag kl.17 och kvällsfika.

För fullständigt program, kolla bifogad inbjudan här nedan.