Summering gällande ombudsmötet

Neuro Hallands ombudsmöte 2024 ägde rum lördagen den 13 april.

Representanter (ombud) från lokalföreningarna Halmstad, Varberg-Falkenberg och Kungsbacka samt hedersmedlemmar, revisorer, valberedning och Neuro Hallands styrelse samlades för ombudsmöte i Villa Pollux, Halmstad, lördagen den 13 april.

Anette Strandberg åtog sig uppdraget som ombudsmötets ordförande och sekreterare var Frans van Lokhorst.

Årsberättelsen rörande 2023 sammanfattades i ett bildspel (se bifogad PDF) av Carina Holgersson, ordförande Neuro Halland, och den ekonomiska rapporten redogjordes av kassör Kerstin Martinsson och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Göran Thorzén och godkändes, därtill accepterades budgetförslaget för 2024.

Carina Holgersson omvaldes som ordförande (på ett år). Martin Thörnblad valdes in som ny ordinarie styrelseledamot på två år och Sture Pettersson (tidigare suppleant) valdes in som ny ordinarie ledamot i styrelsen på ett år.

Emil Bengtsson omvaldes som ordinarie styrelseledamot på två år (kvarstående på ett år ytterligare är Frans van Lokhorst och Kerstin Martinsson). Två nya styrelsesuppleanter (på ett år) valdes in: Veronica Hedeås och Christer Hallberg.

Revisorerna Göran Thorzén och Camilla Eklund blev omvalda på ett år och Bengt Bengtsson som revisorssuppleant på ett år.

Det togs också ett beslut om namnändring – från Neuro Hallands länsförbund till Neuro Hallands regionförbund.

Efter ombudsmötet överräcktes blommor till årsmötets ordförande Anette Strandberg. Dalibor Danilovic (vice ordförande som senaste uppdrag) uppmärksammades för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser hos Neuro Hallands styrelse, och avtackades med en blomsterbukett. Margit Österby, avgående från valberedningen, var förhindrad att närvara, men överräcktes blommor efter ombudsmötet.

Slutligen vill Neuro Hallands styrelse sända ett stort tack till alla medlemmar för ett händelserikt och inspirerande 2023!


Neuro Hallands styrelse 2024:
Carina Holgersson (ordförande), Frans van Lokhorst (vice ordförande, sekreterare), Kerstin Martinsson (kassör), Emil Bengtsson (ledamot), Sture Pettersson (ledamot), Martin Thörnblad (ledamot), Veronica Hedeås (suppleant), Christer Hallberg (suppleant).