Nystart för Neuro södra Sverige

Samarbetsprojektet Neuro södra Sverige är åter i rullning, med nystart via en träff i Villa Pollux lördagen den 25 maj.

13 personer närvarade vid sammankomsten – nio på plats och fyra digitalt – där det fysiska mötet ägde rum i Villa Pollux, Neuro Hallands föreningslokal belägen nära havet och Brottets simstadion i Halmstad.

Heldagen innehöll diskussioner utifrån givna frågeställningar och leddes av Anette Strandberg, initiativtagare till Neuro södra Sverige som bildades 2020.

”Vilka utmaningar och behov finns idag?”, ”Identifiera nuläge” och ”Vilka föreningar ska jobba vidare med projektet?” löd några av frågeställningarna och efter förmiddagens kartläggning ägnades eftermiddagen åt att skissa fram en handlingsplan att utgå ifrån inför framtiden.

Dagen inleddes med fralla och mingel och lunchen bestod av en sommarbuffé med dryck.

Mötets deltagare var rörande överens om det angelägna i att fortsätta samarbeta över länsgränserna.

De efterföljande omdömena från deltagarna var positiva: ”Wow”, ”Kreativt”, ”Givande”, ”Knöt ihop säcken på ett bra sätt”, ”Sammansvetsande”, ”Jättekul”, ”Stadig kurs framåt”, ”Fantastiskt”, ”Ny kraft”.

Nästa möte sker digitalt tisdag 3/9 kl. 19-20.30. Därefter ånyo digitalt tisdag 14/1 2025 kl. 19-20.30. Nästa fysiska träff är inplanerad om knappt ett år, lördag 17/5 2025 (plats ej bestämd).

Neuro-föreningar/förbund med representanter på plats i Villa Pollux, Halmstad, lördag 25/5:
Malmö, Nordöstra Skåne, Småländska Höglandet, Varberg, Halland. Digitalt: Malmö, Småländska Höglandet, Halmstad, Förbundsstyrelsen.

Neuro södra Sveriges övergripande mål:
– Fler medlemmar och fler aktiva medlemmar
– Attrahera yngre medlemmar
– Ökat samarbete med vården
– Ökat samarbete mellan Neuros länsförbund och avdelningar inom projektområdet  


Bilder från träffen i Villa Pollux lördagen den 25 maj: