Neurorapporten 2015 - Halland

Jämfört med riket 2015, skiljer sig i Halland från genomsnittet i landet!

I Halland är det ungefär lika många som säger att de ej har någon form av neurologisk rehabilitering, 38,3 % jämfört med riket 38,6 %.

Något fler har kontakt med sjukgymnast i Halland 38,3 % jämfört med riket 31,1 %, men något färre som tränar själva 55,3 % jämfört med 57,2 %.

  • I Halland anger ungefär fyra av tio att de fått tillräcklig information om neurologisk rehabilitering, 38,3 % jämfört med 33,4 % i riket.
  • Halland har en högre siffra när man jämför andel som har en individuell rehabiliteringsplan 15,2 % jämfört med riket 12,8 %.
  • 55,6 % av våra medlemmar i Halland är ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de får vilket är lika med riket som stannar på 55,3 %. Jämfört med undersökningen 2007. Hur svaren på nämnda frågor har förändrats i undersökningen i Halland jämfört med år 2015.
  • I Halland var det 35 % som sa att man ej hade rehabilitering år 2007. I år är det 38,3 % som säger att de ej har rehabilitering.
  • År 2007 ansåg 31 % att de fått tillräcklig information om rehabilitering men nu svarar 38,3 % att de fått tillräcklig information.
  • Andel som har en individuell rehabiliteringsplan har ökat från 14 % år 2007 till 15,2 % år 2015.
  • 15 % av våra medlemmar i Halland var ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de fick och nu har den siffran stigit till 55,6 %.