Emil Bengtsson och Carina Holgersson, Neuro Halland
Emil Bengtsson och Carina Holgersson representerade Neuro Halland.

Neuro Halland träffade regionpolitiker

Neuro Halland besökte regionfullmäktiges sammanträde i Varberg den 1 mars, där neurovården lyftes upp på den politiska agendan.

Vikten av en sammanhållen neurorehabilitering – som möjliggör förbättring eller att inte försämras ytterligare – utgjorde röd tråd för Johan Lindahl (S) i sin interpellation med fyra frågor till Axel Storckenfeldt (M), ordförande för Driftnämnden Närsjukvården.

Lindahls interpellation kom till sedan ämnet dryftats under en politikerdiskussion vid Stadsbiblioteket i Halmstad i höstas och Lindahl (S) och Stina Isaksson (SD) aktualiserade frågan i talarstolen vid regionfullmäktiges möte i Varberg den 1 mars.


– Vi har patientgrupper som trillar utanför och inte kommer in i den teambaserade rehabiliteringen på grund av kriterierna som satts upp. Det är ett område vi bör titta på och skruva på för att det ska bli bättre. En jättebra fråga att plocka in i närsjukvården, kommenterade Johan Lindahl (S).

– Bedöms du inte kunna bli bättre får du ingen upprättad rehabiliteringsplan. Det är kriterierna som vi behöver ändra och det är något fel när kriterierna säger att är du inte bättre inom två år kan du inte bli bättre. Vad sänder det för signaler? sa Stina Isaksson (SD).

Neuro Halland representerades av Carina Holgersson (ordförande) och Emil Bengtsson (styrelseledamot) vid regionfullmäktige på Arena Varberg. Magasin och broschyrer delades ut inför politikernas sammanträde.

– Vi kände oss väl mottagna och en positiv anda och konstruktiv dialog rådde. Framöver är vi inbjudna till flera partiers gruppmöten och vi planerar för en ny paneldiskussion med samtliga partier till hösten, sammanfattar Carina Holgersson.

Regionfullmäktige Halland 1 mars 2023 - YouTube