Intresserad av att jobba aktivt för Neuro?

Är du intresserad av att vara med i någon arbetsgrupp eller i en styrelse?

Under hösten 2023 har vi arbetat mycket med att samordna aktiviteter, skapa opinion och diskutera med politiker.

Tillsammans med andra föreningar även utanför Neuro synliggör vi att våra frågor kring neurologiska sjukdomar och skador kommer upp på agendan.

Är du intresserad av att vara med i någon arbetsgrupp eller i en styrelse, kontakta gärna Carina Holgersson (ordförande Neuro Halland), 070-563 08 38.