Historia - Neuro Halland

Den märkliga starten där verksamheten började före bildandet av en förening.

Detta kan man tacka Sirius Logen XIV Pollux för och dess ordförande Waldemar Larsson. Vid ett tillfälle träffade Waldemar Larsson kommendörkapten Kjell Hasselgren , denne berättade att man hade bildat stiftelsen Vintersol, man skulle starta en rehabiliteringsanläggning på Teneriffa för MS sjuka. Waldemar Larsson blev mycket intresserad och tog upp detta i logen.

En kommitté tillsattes 21/9 1964 med uppgift att göra en insamling till förmån för Vintersol. Kommittén bestod av Waldemar Larsson ordf. Sjunne Andersson, Olof Andersson, Knut Blomkvist, Torsten Brandt, Erling Eriksen, Gösta Johansson, Nils Lundahl och Göte Malmberg. Efter en tid överlämnades resultatet av insamlingen 60 000 kr till Vintersol, detta var kostnaden för ett rum på Vintersols nybygge "Hallandsrummet". Logen bekostade även ett konstverk för trädgården utfört av Bernard Anderson.Vintersol invigdes den 16 november 1965.

Det fanns ett 20 tal MS sjuka i Halland som var medlemmar i Göteborgs MS förening. Dessa hade tillsammans med Marianne Blixt och Svea Larsson kommit på tanken att bilda en egen förening i Halland, samma tanke hade Sirius Logen som hade avsatt 4000 kr. för ändamålet Den 26 september 1966 bildades Hallands Läns MS förening. Omkring 25 personer var närvarande.

Föreningens första styrelse var Waldemar Larsson ordf. S.Andersson kassör. Övriga ledamöter blev Gillis Albinsson, Göte Malmsberg, Sven Dahl, Marianne Blixt, Torsten Brandt, Irma Gustavsson och Karl Larsson