Givande medlemsträff

Neuro Halland anordnade medlemsträff i Villa Pollux, Halmstad.

Medlemsträffen onsdagen den 8 februari innehöll givande samtal och berikande diskussioner, där äldre och yngre utbytte erfarenheter under avspända former över en fralla och en kopp kaffe.

Info delgavs kring vårens föreläsningar (Våxtorp 6/3, Halmstad 14/3 och Laholm 5/4) samt kommande resor till Valjeviken, Sölvesborg (femdagarskurs 27-31/3 respektive tredagarskurs 23-26/4).

Tips på praktiska hjälpmedel i vardagen ingick också bland aftonens hållpunkter, med Neuro Hallands ordförande Carina Holgersson som mötets ciceron.

Kvällens deltagare upplystes vidare om att Neuro Halland kommer vara på plats och dela ut magasin och broschyrer inför regionfullmäktiges sammanträde i Varberg onsdag 1/3.

Nästa medlemsträff sker i Villa Pollux, Halmstad; återkommer kring datum.