Styrelsen

Styrelsen som valdes 2020

Styrelsen

Ordförande: Roland Sundelin

Sekreterare: Christina Svärdh-Nilsson

Kassör: Erland Gardell

Styrelseledamoter: Ann-Ewa Karlsson, Laila Gardell, Maja Gredemark och Bo Larsson

Träningsansvarig: Ann-Ewa Karlsson