Lära sig gå igen efter en stroke är en kamp men går med rätt rehab. Nu blir allt oftare enskilda spetspatienter utan förankring i någon patientorganisation anlitade av vårdpolitiken för att tycka till. Ingen bra utveckling och Lise Lidbäck, ordförande i Neuro utvecklar Funktionsrätts Sveriges uttalande om hotet mot patientorganisationerna när när det gäller spetspatientmedverkan i det sjukvårdspolitiska arbetet. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Patientmedverkan i vårdutvecklingsbeslut måste ske på demokratisk väg

Allt oftare väljer sjukvårdsregionerna ut enskilda patienter för samverkan, som i princip bara representerar sig själva. Men vad gör patientmedverkan för nytta, om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?​ Det frågar sig Funktionsrätt Sverige med Neuro i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Funktionsrätt Sverige med Neuro hävdar att Sjukvårdsregionerna stänger ute patientorganisationerna från inflytande i vårdutvecklingen i Sverige.

Funktionsrätt Sverige skriver:
"Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård, vill sjukvårdsregionerna allt oftare själva kunna bestämma vem som ska representera patienten.

Men vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?"​ Det frågar sig Funktionsrätt Sverige med sina 43 medlemsförbund i en skarp debattartikel här i Dagens Samhälle den 8 oktober 2019. (se länk till artikeln nederst på sidan)

Ordförande för Neuro utvecklar kritiken

- Det här är en mycket viktig och bra markering från vår samverkansorganisation Funktionsrätt Sverige. Hela vårt svenska hälso- och sjukvårdslandskap står under förändring och i dessa utvecklingsprocesser är det oerhört viktigt att involvera patientrepresentanter som kan företräda helheten och bredden av erfarenheter, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro och fortsätter:

Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunensson- På Neuro gör vi exempelvis årliga enkätundersökningar med många av våra medlemmar. Det gör att vi kan kartlägga läget inom olika områden för tusentals personer som lever med neurologiska diagnoser. Resultaten sammanställs sedan i en årlig Neurorapport, som ger oss gott kunskapsstöd i möten med hälso- och sjukvårdens representanter på alla nivåer.

- Individperspektivet är givetvis också viktigt i många sammanhang, men att runda Sveriges patientorganisationer som företräder helheten, är inte rätt väg att gå, hävdar Lise Lidbäck.

Här hittar du hela den skarpa debattartikeln:

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!