.EU-flagga som vajar i vinden. Foto.
Foto: Pixabay

EU-kommissionen godkänner nytt läkemedel mot ALS med mutation SOD1

”Det är mycket goda nyheter, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande. Nu hoppas vi på en snabb process, så att svenska patienter med denna sällsynta och ärftliga variant, äntligen kan få tillgång till läkemedlet.”

Den 31 maj kom nyheten att EU-kommissionen nu för första gången sedan 1996 godkänt en ny medicin mot ALS. Qualsody (Tofersen), är en precisionsmedicinsk genterapi inriktad mot en mycket ovanlig typ av ALS förorsakad av mutation i SOD1-genanlaget

Vi har tidigare berättat om nyheten om spännande framsteg i ALS forskningen. Det var i april som professor Peter Andersen och hans team på Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, berättade om mycket goda effekter av den nya genterapimedicinen Qalsody vid ALS förorsakad av mutation i SOD1-genanlaget.

Läkemedlet som ännu inte godkänts av Läkemedelsverket i Sverige, blev i dagarna godkänt av EU-kommissionen. Godkännandet av Qualsody är en viktig milstolpe som visar att ALS är en sjukdom som går att behandla, även om denna typ av sjukdomen är mycket ovanlig och endast berör 2–6 procent av patienterna. Godkännande är avgörande för att läkemedelsindustrin ska investera mer i forskning och utveckling av nya behandlingar.

Vi på Neuroförbundet hoppas nu på en skyndsam hantering av berörda parter och att Qualsody ska komma till nytta svenska patienter så snart som möjligt.