Radiohjälpen

Möjlighet till ansökan för aktiviteter avseende 2023 med kostnader upp till 30 000 kronor.

Föreningar kan inte söka mindre bidrag direkt från Radiohjälpen, gränsen går vid belopp mindre än 30 000 kr. I stället kan dessa ansökningar skickas till riksorganisation, i detta fall Neuros rikskansli, som kan dela ut sammanlagt upp till 100 000 kronor.

I övrigt gäller samma kriterier från Radiohjälpen som tidigare.

Varje förening får skicka in maximalt fyra aktivitetsansökningar om totalt max 30 000 kronor.

Blankett för ansökan finns nedan och skickas till mia.kallstrom@neuro.se.

Ansökan ska vara Mia tillhanda senast den 20 september.

Kriterierna är att föreningen kan söka för:

  • Rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare.
  • Merkostnader som belastar föreningen, till exempel buss med lift (ej buss i största allmänhet), föreläsningar, sjuksköterskor med specialistkompetens, specialpedagoger, anpassade eller allergisanerade lokaler (ej lokaler i största allmänhet).
  • Föreningar som ansöker om bidrag ska ha funnits i minst två år och inneha ett organisationsnummer och ett plusgiro/bankgiro.
  • Aktiviteter behöver endast vara inplanerade till specifik månad. Ändringar i planering ska i förväg godkännas av Radiohjälpen

 Bidrag kan inte sökas för:

  • Deltagarnas egna kostnader
  • Utlandsresor
  • Radiohjälpen bidrar inte till kostnader för kampanj-, påverkans- eller opinionsbildande arbete eller material.
  • Ytterligare medhjälpare för den/de som har med sig personlig assistent, inte heller till kostnader för medföljande assistent beviljad enligt LSS.
  • Inventarier, inköp av material eller till verksamheten som sådan.

Gör en beräkning av bidrag som kan erhållas enligt:

600 kr per medhjälpare vid dagsaktivitet eller 1 000 kr per medhjälpare/dygn, beräknas på maximalt tio medhjälpare vari de personer med specialistkunskaper som behövs ingår.

Vid återkommande, till exempel terminsbunden verksamhet som simning, kan medhjälpare erhålla 100 kr/timmen och specialutbildade ledare 250 kr/timmen.

Aktiviteten ska ha minst fem deltagare.

En deltagaravgift ska tas ut och/eller så ska annan eller egen finansiering finnas.

Maximalt bidrag för merkostnader: föreläsare 5 000 kr, anpassad buss 5 000 kr, anpassad lokal 5 000 kr och anpassat boende 5 000 kr. En offert bifogas om kostnaden överstiger 5 000 kr.

Vad är en medhjälpare?

En medhjälpare är en extra resurs som behövs för att alla ska kunna delta eller för att aktiviteten ska kunna genomföras. En medhjälpare kan till exempel vara en teckenspråkstolk, en aktivitetsledare, en stödperson eller en person med specialistkunskaper. En anhörig kan fungera som medhjälpare förutsatt att hen inte redan uppbär ersättning från stat, kommun eller region för detta. Huvudfokus för en medhjälpare ska vara att en eller flera deltagare får det stöd de behöver för att kunna delta i aktiviteten eller för att aktiviteten ska kunna genomföras. En medhjälpare är inte en deltagare bland andra utan har en tydlig uppgift.

Rekvirering och redovisning

Radiohjälpens blankett för rekvirering ska användas och finns på webbplatsen radiohjalpen.se och under Föreningsservice. Rekvireringen ska skickas till mia.kallstrom@neuro.se

Bidrag som inte rekvirerats senast två månader efter aktivitetens genomförande återgår till fonden utan påminnelse.

Radiohjälpens blanketter för redovisning ska användas och finns på webbplatsen radiohjalpen.se och under Föreningsservice. Rekvireringen ska skickas till mia.kallstrom@neuro.se

Redovisning av bidrag ska innehålla en ekonomisk redovisning, kopior av kvitton/fakturor, en narrativ rapport samt medhjälparnas kontaktuppgifter.

Rekvisition och redovisning ska inkomma till Neuros rikskansli från föreningarna senast två månader efter att aktiviteten har avslutats. Efter godkänd redovisning kan bidraget betalas ut till föreningen.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet