Aktuell information om covid-19 210901

Efter en lång tid med en pandemi som hållit en hel värld i sitt grepp så ser vi ett litet ljus i tunneln. Många har vaccinerats och sjukhusinläggningarna har minskat. Nu börjar delar av vårt samhälle öppna upp samtidigt som vi ser en ökad smittspridning igen.

Många föreningar funderar på om och när man kan återgå till vanliga aktiviteter och vi får många frågor om hur man ska tänka när man anordnar någon aktivitet.

Det vi i alla föreningar behöver tänka på är att när vi bjuder in till en fysisk aktivitet, ett möte, en föreläsning, en träningsgrupp eller någon annan aktivitet så har vi ett ansvar som arrangör. Den aktivitet som vi bjuder in till måste fortsatt vara smittsäker. Generellt gäller att vi så långt det är möjligt uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På folkhalsomyndigheten.se kan man även fortsättningsvis läsa vilka nationella råd som gäller och här följer ett litet utdrag därifrån:

Ta ansvar för att förhindra smittspridning
Alla har ett ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. 
Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna. 

När man träffar andra 
Om du träffar fler än dina närmaste bör du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning. 
Du minskar risken för smittspridning genom att hålla avstånd och undvika att vara nära andra, framförallt inomhus och under längre tid. Det är också viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom. 

Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt 
Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka. 
Det är viktigt att såväl personer i riskgrupper som deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra. 

För dig som är vaccinerad eller har haft covid-19
Är du fullvaccinerad eller har fått en dos och det har gått tre veckor har du betydligt mindre risk att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom. Detsamma gäller om du under det närmaste halvåret har haft covid-19. Risken är därmed också lägre att smitta andra men risken är inte noll. Därför bör du även fortsättningsvis hålla dig till de allmänna rekommendationerna i samhället och umgås smittsäkert i sammanhang där du träffar nya kontakter, i synnerhet om de inte är vaccinerade eller om de tillhör riskgrupp. 

Att anordna ett arrangemang
Hur många som kan tas emot avgörs av om det är utomhus eller inomhus och om det finns anvisade sittplatser eller inte. Verksamheterna har också krav på åtgärder för att säkerställa avstånd mellan besökare och gäster och krav på att ge information om smittskyddsåtgärder. 

Idrott och motion
Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. De allmänna råden och rekommendationerna gäller i samband med idrott och motion precis som vid andra aktiviteter. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla avstånd och att helst idrotta och motionera utomhus. Men det är fortfarande viktigt att det sker i mindre grupper som inte blandas och att det finns rutiner för att deltagare ska kunna åka hem vid symtom. I omklädningsrum måste det gå att hålla avstånd. 

Bussresor och liknande
Om du reser längre sträckor och träffar andra personer under resan eller på ditt resmål bör du göra det på ett sätt som minimerar risken för att smitta sprids. Det handlar till exempel om att hålla avstånd, isolera dig vid symtom och undvika att träffa andra inomhus under längre tid. 

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet bör du testa dig och stanna inomhus så avskilt du kan eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning. 

För er som har anställd personal 
September månad ut är fortsatt rekommendationen att alla som har möjlighet bör arbeta hemifrån. 
Den som vistas på arbetsplatsen bör hålla avstånd till andra vid exempelvis möten och i fikarum.  

Har ni frågor eller känner er osäkra kan ni alltid kontakta oss på förbundskansliet, tfn 08-677 70 10

För mer här!