Försäkring: Olycksfall Special

Ibland är oturen framme och du skadar dig. Det kan hända när som helst på dygnet och varsomhelst där du befinner dig. Under arbetstid och skoltid är de flesta försäkrade genom skolan, sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. På fritiden däremot behövs en kompletterande olycksfallsförsäkring för ett tillräckligt gott skydd.

Vår Olycksfall Privatvård gäller från 18 års ålder och behöver tecknas innan du fyller 75 år. Det är en olycksfallsförsäkring och en privatvårdsförsäkring som tillsammans ger skydd dygnet runt. Om något händer får du snabbt tillgång till privat vård i samband med olycksfallet, efter remiss från läkare. Tack vare ditt medlemskap slipper du fylla i en hälsodeklaration vid ansökan. Försäkringen kan dessutom även tecknas för make, maka, registrerad partner eller sambo, som därmed blir medförsäkrad.

Premien är 170 kronor per person och månad.

Om Olycksfall Privatvård i korthet:

  • Gäller dygnet runt
  • Medicinsk invaliditet med upp till 16 pbb om du är under 65 år och 8 pbb efter 65 år.
  • Ekonomisk invaliditet med upp till 8 pbb om du är under 65 år, därefter upphör ersättning för ekonomisk invaliditet.
  • Dödsfallsbelopp på 2 pbb om du är under 65 år eller 0.5 pbb om du är över 65 år.
  • Tillgång till privat vård och vårdgaranti i samband med olycksfall.
  • Tillgång till Mindler, en digital psykologtjänst som erbjuder kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram.

Läs mer om försäkringen i förköpsinformationen.

Försäkringar med Unika vilkor

Är du medlem i någon av de anslutna organisationerna, som du hittar genom att klicka här på länken, så har du en mycket fördelaktig medlemsförmån i Unik Försäkrings trygga och omfattande försäkringar. Vi har anpassat försäkringarna efter de behov som vi vet finns, och du kan ta del av dem genom ditt medlemskap. Exempel på anpassade försäkringar är Hem, Villaförsäkring och Bilförsäkring.

Alla anslutna organisationer är en del av Unik Försäkring, så du stöttar dessutom din organisation genom att teckna din försäkring hos oss. Har du ett särskilt behov har vi anpassat försäkringarna så att du får det försäkringsskydd som du faktiskt behöver.