DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN - NUTID & FRAMTID

En föreläsning av jurist Johan Svanström

Bifogat finns föreläsningen.