Ansiktsbild på kvinna som blundar och har smärta.
Trigeminusnerven delar upp sig i flera grenar. En stor nervgren går till nedre delen av ansiktet ner mot hakan, en andra går till kinden och en tredje går till ögat och pannan. (Modellen på bilden har inte något samband med texten på sidan.) Foto: Peder Björling.

Trigeminusneuralgi - Ansiktssmärta

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av attacker med kortvarig extremt intensiv ansiktssmärta. Smärtan uppstår oftast på ena sidan av huvudet och kan ge smärta från panna, öga, kind och ner till käken.

Diagnosen delas upp i två grupper beroende på vad orsaken till smärtattackerna beror på. Det kan vara ett tryck på nerven av intilliggande blodkärl eller ett symtom till följd av andra sjukdomar, som exempelvis MS, multipel skleros eller en tumör.

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av attacker med kortvarig extremt intensiv ansiktssmärta. Smärtorna misstolkas ofta som att de kommer från tänder eller bihålor. Trigeminusnerven utgår från hjärnstammen som ligger baktill under stora hjärnan. Den delar upp sig i många grenar. En stor nervgren går till nedre delen av ansiktet ner mot hakan, en andra går till kinden och en tredje går till ögat och pannan.

I början av sjukdomsförloppet är attackerna sekundkorta, men blir efter hand ibland upp till minutlånga och återkommer åtskilliga gånger per dygn.

Smärtattackerna kommer ofta i samband med:

  • Födointag
  • Tal
  • Tvätt av ansiktet
  • Tandborstning
  • Exponering för kyla eller värme

Lätt beröring, lätt tryck eller vibration mot ett hud- eller slemhinneområde inom en sk triggerzon för trigeminusgrenen, kan räcka för att utlösa en smärtattack.

Orsaker

Trigeminusneuralgi delas upp i två grupper beroende på orsaken.

  • Vid klassisk trigeminusneuralgi kan det finnas mekanisk orsak i form av blodkärl som trycker på nerven där den går in i hjärnstammen.
  • Vid symtomatisk trigeminusneuralgi kan orsaken vara ett symtom på en annan sjukdom som en tumör eller en neurologisk sjukdom som exempelvis MS, multipel skleros.

Klassisk trigeminusneuralgi debuterar vanligen omkring 50 års ålder och två tredjedelar av patienterna är kvinnor. Någon ärftlighet har inte konstaterats.

Hos cirka två procent av de som har symtomatisk trigeminusneuralgi utgör MS orsaken, då har myelinet och eventuellt även själva nerven skadats av ett autoimmunt angrepp i kroppen.

I över hälften av fallen går besvären tillbaka efter veckor-månader. De kan återkomma efter cirka ett halvt till några år. Vid bakomliggande tumör är mellanliggande lokal dov värk vanlig. 

Behandling

Förstahandsmedel för smärtbehandling är läkemedel inom gruppen antiepileptika. Det kan ordineras oavsett vilken typ av trigeminusneuralgi det gäller.

Hos majoriteten av patienter med klassisk trigeminusneuralgi finns ett mekaniskt tryck mot nerven. Då kan neurokirurgisk behandling bli aktuell. Blodkärl som orsakar smärtattackerna kan avlägsnas med en operation som kallas mikrovaskulär dekompression med vilken många patienter kan botas.

TENS kan eventuellt underlätta mot smärta. 

Källa: Internetmedicin.se

Överläkaren Elisabet Waldenlind vid Karolinska sjukhuset förklarar mer om trigeminusneuralgi och ansiktssmärtor i artikeln i länken nedan.

.

Trigeminusneuropati - kontinuerlig ansiktssmärta

Trigeminusneuropati kännetecknas däremot av kontinuerlig ansiktssmärta med måttlig till svår intensitet. Vanligtvis upplevs smärtan som brinnande, skärande i kombination med domning och / eller dysestesi (överkänslighet för beröring) i det drabbade området av ansiktet.

Skada på trigeminusnerven i samband tandkirurgi, plastikkirurgi, eller traumatiska kraniofaciala skador är de vanligaste orsakerna. Medicinsk behandling är baserad på riktlinjer för andra neuropatiska smärttillstånd.

Källa: Neurosurgery Stockholm

Innehållsansvarig: Helene Landersten

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva