"Neurologi är i dag en specialitet som lockar yngre läkare, av förståeliga skäl. Vem vill inte arbeta inom det mest spännande medicinska området? Vill regionerna utbilda fler är det bara att öka budgetarna". Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

”Vill regionerna utbilda fler är det bara att öka budgetarna”

Den verkliga orsaken till ”neurologbristen” är att neurologin är underfinansierad i relation till de enorma medicinska framstegen, anser Johan Zelano från Svenska neurologföreningen i en debattartikel i Dagens Medicin.

Det pågår en medicinsk revolution för hjärnans sjukdomar. Nya behandlingar har helt förändrat prognosen vid sjukdomar som stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och svår migrän. Allt fler kan leva längre och bättre med neurologisk sjukdom.

Den verkliga orsaken till ”neurologbristen”, menar debattören, är att neurologin är underfinansierad i relation till de enorma medicinska framstegen. Från att ha varit inriktad på att lindra under en kort återstående livstid har neurologi blivit en avancerad behandlande specialitet, med många dyra läkemedel.