Häner i knät. Foto.
Foto: Peder Björling.

”Viktigt att vården ställer frågor om tömning av blåsa och tarm”

Att inte fråga om inkontinens är integritetskränkande, eftersom konsekvenserna kan vara stora för patienten, skriver Neuro tillsammans med andra debattörer från Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Över en miljon svenskar har svårigheter att kontrollera tömningen av urinblåsan eller tarmen. Många av dem har en sämre livskvalitet på grund av sina besvär, som kan påverka arbete, fritid och det sociala livet. Rädsla för att råka ut för läckage leder ofta till ett isolerat liv. Så behöver det inte vara.

Som vi ser det finns det två grundläggande brister inom inkontinensvård – underdiagnostik och regional ojämlikhet. Samtidigt är dagens möjligheter att få hjälp stora, i form av träning, kirurgi och hjälpmedel för tömning eller vid läckage.

Tidig upptäckt och behandling

Vissa skador eller sjukdomar kan leda till problem med urinblåsa och/eller tarm. För att möjliggöra tidig upptäckt och behandling av besvären är det viktigt att vården ställer frågor om tömning av blåsa och tarm. Ämnet kan vara känsligt för patienten att lyfta. Därför måste vårdpersonalen ta sig tid att ställa frågor om hur blåsan och tarmen fungerar. Att inte fråga är integritetskränkande, eftersom konsekvenserna kan vara stora för patienten.