Blodtrycksmätning på patient. Foto.
Neuro och de andra 43 organisationerna i Funktionsrätt Sverige vill vara med och tänka klart i Socialstyrelsens prioriteringsarbete för vem som ska prioriteras i vården i skuggan av Coronaviruspandemin. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Vi riskerar bortprioritering och vill bidra i Socialstyrelseprioarbete

Funktionsrätt Sverige, som samlar Neuro och ytterligare 43 patientförbund, har inte fått vara med i arbetet med att ta fram riktlinjer kring hur vården ska prioritera patienter vid brist på intensivvårdsplatser, när nu Coronaviruset tar allt större resurser:

"Det här kan bli en svår etisk debatt, som allvarligt på sikt kan skada förtroendet för hälso- och sjukvården" enligt Lise Lidbäck ordförande för Neuro.

De 44 intresse- och patientorganisationerna i Funktionsrätt Sverige är kritiska mot att de inte blivit involverade i Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer kring vem som som ska prioriteras för vårdinsatser i skuggan av Coronaviruset.

”Som samverkansorganisation och patientorganisationer har vi förståelse för att vården i denna coronapandemi måste prioritera. Att vården behöver riktlinjer och kunna samordna så att det blir jämlikt över landet, så att vi inte har situationer som skiljer sig åt vart man bor i landet.


Men att prioritera, ta fram riktlinjer, utan att involvera patientorganisationerna, det vill säga experter på hur det är att leva med våra diagnoser, har vi svårt att förstå!” skriver Lise Lidbäck och de andra förbunden i Funktionsrätt Sverige.

Ur nyhetstexten på Sveriges Radios webbplats:

Lise Lidbäck neuroordförande talar. Foto: Håkan Sjunnesson– Vi anser att det här kan bli ett stort problem, för vi är experter på våra medlemmars behov och hur det är att leva med en kronisk diagnos, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet.
Patientorganisationerna befarar att det är just de här grupperna med de svåraste hälsotillstånden, som riskerar att bortprioriteras.
– Därför ser vi att vi har mycket att bidra med, säger Lise Lidbäck.

Nödvändiga riktlinjer men etiken viktig

Som Ekot berättade i går håller Socialstyrelsen just nu på att ta fram tydligare riktlinjer för hur vården ska prioritera bland patienter, om många blir svårt sjuka av coronaviruset och intensivvårdsplatserna inte räcker till alla.
Ett förslag har tagits fram av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, och har varit ute på snabbremiss. Funktionsrätt Sverige, som samlar 44 olika förbund, reagerar på att inga patientföreningar fått komma med synpunkter. Att riktlinjerna tas fram är nödvändigt, enligt Lise Lidbäck, men det är en diskussion som kan skapa stor oro.

– Vi är rädda att det här kan bli en svår etisk debatt, som allvarligt på sikt kan skada förtroendet för hälso- och sjukvården, och vi ser där att vi kan vara med och bidra så att det här kan föras ut på ett bra sätt, säger hon.
/ Text av Petra Haupt/SR Ekot

Lyssna på intervjun och läs artikeln på Sveriges Radios webbplats genom att klicka på länken här nedan!

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!