Piller och injektionsspruta. Foto.
Du får influensavaccinet genom en spruta. Sprutan brukar ges i överarmen. Foto: pixabay

Vaccination mot influensa

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig. Rekommendationen gäller till exempel om du: är 65 år eller äldre, har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2, har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, har flerfunktionshinder.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Varför ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset. Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Behöver alla vaccinera sig?

För unga och medelålders människor som annars är friska är risken för följdsjukdomar av en vanlig influensa liten. De behöver därför inte vaccinera sig av det skälet. En del väljer att vaccinera sig ändå, för att undvika att bli sjuka i influensa.