Närbild på två personer i sjukvårdskläder med skylen
"En lag gör ingen skillnad i sig om man inte samtidigt förtydligar vem som bär ansvaret för lagens efterlevnad." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Vårdanalys: Patientlagen duger inte

Den snart sju år gamla patientlagen har fortsatt mycket svårt att göra skillnad inom vården för att stärka patientens ställning. Det visar en kartläggning från Vård- och omsorgsanalys.

– Tyvärr finns få tecken på att lagen får mer genomslag och områden där vi ser brister är tillgänglighet, delaktighet för patienten, kontinuitet och samordning, säger Sara Korlén Schalling, analytiker på Vård- och omsorganalys, till sajten life-time.se.

I stora stycken presenteras en nedslående bild av hur lagstiftningen inte gett önskad effekt.

Enbart rapportrubriceringarna ger kärnfulla sammanfattningar: 2017 års myndighetsrapport ”Lag utan genomslag” följs nu av ”En lag som kräver omtag”.