Daniel Unnerbäck fotograferad utomhus med en träddunge i bakgrunden. Foto.
Daniel har arbetat på Valjeviken i två år och tycker att det är en fantastisk arbetsplats. Foto: Fremia.

Utmaning få politiker att förstå idéburna verksamheter som Valjeviken

Intervju med Daniel Unnerbäck, stiftelsechef på Valjeviken. Valjeviken är en idéburen verksamhet på tre ben ─ folkhögskola, rehabverksamhet och vårdcentral under ett och samma tak. Stiftelsechef Daniel Unnerbäck berättar om de utmaningar som de brottas med och hotet som folkhögskolan står inför idag.

Här kommer betydelsen av en stark arbetsgivareförening som Fremia in.

− Valjeviken är en helt unik verksamhet. Många säger det, men vi är nog de enda i världen med den kombinationen, säger Daniel Unnerbäck.

Rehabverksamheten, den äldsta av de tre grenarna, startade 1988 och blev redan samma år medlemmar i arbetsgivareföreningen KFO, idag Fremia. I början kom patienter mest hit på sommaren för rekreation och för att ta del av fritidsaktiviteter och få behandling av fysioterapeuter. Idag har Valjeviken avtal med Region Skåne och Region Västra Götaland som skickar patienter med neurologiska bekymmer för några veckors inneliggande slutenvårdsrehabilitering och dagrehab.

På folkhögskolan, som startade 1997, har cirka hälften av de 145 deltagarna någon form av funktionsnedsättning, alltifrån ryggmärgsbråck till förvärvad hjärnskada, NPF-diagnoser och liknande.