Bild på ett rörigt operationsrum
Kommunikation är viktigt för att få teamarbetet att fungera, enligt Teresa Söderhjelms avhandling.

Svårt modernisera sjukvården enligt forskare

Ett slags parallellorganisation och en oförmåga att lyssna på professionerna, gör sjukvården till en koloss som har svårt att modernisera sig.

Det menar Teresa Söderhjelm, forskare inom ledarskap och medarbetarskap vid Karolinska institutet.