Lise Lidbäck. Foto.
"Den alarmerande sanningen är att neurologiska sjukdomar kostar samhället lika mycket som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer tillsammans." Foto: Alfred Skogberg.

Slöseri att inte satsa på neurologisk rehabilitering

Hos de som lider av neurologiska diagnoser finns en ökad risk att drabbas av folksjukdomar. Att ha en neurologisk diagnos behöver i sig inte innebära en försämrad hälsa. Men det kan finnas hälsorisker som hör ihop med livssituationen till exempel stillasittande i rullstol och brist på träning och rehabilitering. Det är hög tid att förebygga ytterligare sjukdom om Neuroförbundet får sätta agendan.

Neuros ordförande skriver i SvD-bilagan Folkhälsa.

Regelbunden träning, rehabilitering och livsstilsråd har en positiv effekt för personer med neurologisk funktionsnedsättning och borde därför vara en del av vårdplanen. På så sätt kan samhället på ett kostnadseffektivt sätt möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning. Det gör även att personerna kan förbli självständiga längre, vilket skjuter upp vårdbehovet, säger Lise Lidbäck.

Roligare att förebygga än att behandla sjukdom

Forskningen inom neurologiska diagnoser har gått framåt det senaste decenniet. I Sverige går 2 öre per krona till forskning, en siffra som bör ligga på 4 öre. Det finns också en brist på neurologer i Sverige med endast 45 neurologer per 1 miljon invånare. För att möta behoven som bland annat finns hos MS och ALS patienter borde det finnas 68 neurologer per 1 miljon.