Person pekar på datorskärm med olika grafer och staplar.
Idag hanteras denna hälsodata främst på de lokala sjukhusen och i de 21 regionerna och avsaknaden av samordning drabbar patienterna.  Foto: Pixabay

Samlade vårddata skulle ge säkrare och mer jämlik vård

Nationellt samordnad hälso- och vårddata skulle bidra till en mer jämlik vård, minskat antal vårdskador och effektivare behandlingar. Nu måste regeringen agera för att vi ska kunna utnyttja potentialen i insamlade data, skriver Forska!Sverige och en rad patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Varje år drabbas mellan 93 000 och 98 000 vuxna patienter på svenska akutsjukhus av vårdskador som kan undvikas, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner.

Genom att samla in, använda och dela hälsodata kan resultat av behandlingar jämföras – vilket i sin tur kan öka kvaliteten och minska antalet vårdskador. Det kan handla om olika typer av data, bland annat analysresultat från blodprover och EKG. 

Idag hanteras denna hälsodata främst på de lokala sjukhusen och i de 21 regionerna och avsaknaden av samordning drabbar patienterna. 

Enligt en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, instämmer endast 13 procent av de tillfrågade helt i att vi har en jämlik vård i Sverige. Hela 34 procent instämmer inte alls. Undersökningen visar även att bara 20 procent instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och mest effektiva behandlingarna. 

Lise Lidbäck, förbundsordförande inom Neuro, har tillsammans med sex patientorganisationer och Forska!Sverige skrivit en debattartikel som publicerats i Dagens Samhälle.

"Vi utgår från att regeringen prioriterar patientens bästa och därför snarast kommer agera för att möjliggöra integritetssäker insamling, användning och delning av data. Det skulle bidra till att medborgarna erbjuds den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till."