En röd portmonnä med en sedel som sticker upp. Foto.
Foto: Pixabay.

Röster höjs över landet: ”Höj inte avgifterna för den kommunala omsorgen!”

Nu riktar regionala funktionsrättsföreningar sig till landets kommunledningar. ”Höj inte de kommunala avgifterna. Låt den välkomna ökningen av sjuk- och aktivitetsersättningen stanna hos de som behöver den mest.”

Den första januari 2023 höjdes prisbasbeloppet – och därmed också aktivitets- och sjukersättningen – för att kompensera för inflationen.

I ett öppet brev till socialförsäkringsminister Anna Tenje, ställde Funktionsrätt Sverige (där Neuro är medlemmar) i december frågan om även denna höjning, liksom förra årets, kommer att ätas upp av höjda kommunala avgifter. Nu har en rad regionala och lokala funktionsrättsorganisationer följt upp med debattartiklar med likande innehåll, riktade till sina kommunledningar:

Den 1 januari förra året fick vi äntligen en höjning av aktivitets- och sjukersättningen, även bostadstillägget höjdes och funkisskatten togs bort. Ungefär 2000 kronor mer i plånboken före skatt förväntades det innebära för en av de mest ekonomiskt utsatta grupperna – personer med funktionsnedsättning som är beroende av aktivitets- eller sjukersättning. Det var långt ifrån tillräckligt, men varmt välkommet.