Ett rullstolshjul med en hand på. Foto.
Det ska inte behöva vara så! Att personer med sällsynta diagnoser vägras fungerande behandling för att den är för dyr. Foto: Peder Björling.

Riksdagskrav om särläkemedel

Det behövs en särskild finansiering av läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar och diagnoser och regeringen bör se till att det genomförs. Det kravet kommer nu från en enad opposition i riksdagen, i form av ett så kallat tillkännagivande. Regeringen omedelbara svar är ett snabbinsatt möte med prismyndigheten TLV, regionerna och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Initiativet från riksdagens socialutskott kommer efter en längre tids debatt kring särläkemedel och det faktum att svenska patienter med sällsynta sjukdomar inte ges tillgång till läkemedel som skulle kunna förbättra deras livssituation.