Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

"Ett svek mot de allra fattigaste", menar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. "Vi lever i ett av världens rikaste länder och många av oss får det allt bättre, ändå sviker regeringen gång på gång de som har de största utmaningarna. Statsministerns ord om att utveckla den svenska modellen, inte avveckla den, klingar alltmer ihåligt."

Välfärden krackelerar

"Det har skett oförsvarliga försämringar för personer med funktionsnedsättningar under senare år", fortsätter Elisabeth Wallenius. "Vi har sett en nedmontering av LSS och den personliga assistansen, ökande utförsäkringar från Försäkringskassan, bristande stöd i landets skolor och en ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen. Välfärden krackelerar för dem med störst behov, många anhöriga och närstående får ta smällarna. Har Socialdemokraterna övergivit sitt politiska arv med en stark välfärd, eller är det regeringen som tappat kompassriktningen?"

Den som har en varaktig funktionsnedsättning och inte kan försörja sig genom eget arbete, har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Men om en aldrig haft en löneinkomst är nivån på ersättningen maximalt 9 804 kr i månaden före skatt. De som lever till de är 65 år, får en inkomstökning på närmare 2 000 kr i månaden, när de blir ”fattigpensionärer”. Många har dessutom dyrare boendekostnader och fler utgifter än de flesta andra. I praktiken försörjs många av sina anhöriga. Bostadstillägget är därför ett viktigt bidrag för att kompensera för höga boendekostnader och hittills har regelverket för ålderspensionärer och ”förtidspensionärer” varit detsamma.

"Det är obegripligt att regeringen nu ändrar i lagen för att särskilja grupperna", avslutar Elisabeth Wallenius. "De som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning är redan idag flerfalt missgynnade med de lägsta ersättningsnivåerna, den högsta skattesatsen och oftast utan möjligheter att påverka sin situation. Med detta beslut lämnas många med funktionsnedsättning ytterligare i sticket."

Fakta Funktionsrätt

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Medlemmarna är 44 funktionsrättsförbund, däribland Neuro, som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!