Ordföranden för Neuro gav Folkhälsomyndigheten bakläxa i radiointervju

- Folkhälsomyndighetens information är otydlig om vad som nu gäller för personer i riskgrupper yngre än 70, som riskerar att drabbas extra hårt av en covid-19-infektion. Det tycker Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro, som medverkade i Studio Ett P1 22/10 och flera andra SR-intervjuer i veckan

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson medverkade också i radiodebatten i P1-programmet Studio Ett tillsammans med förbundsordföranden för Neuro. Han tog till sig kritiken från Neuros förbundsordförande och lovade att deras webbplats skulle kompletteras med tydligare information till riskgrupperna under 70 år, men fortfarande ett dygn senare har inget hänt.

Oroliga Neuromedlemmar undrar vad som gäller

Lise Lidbäck ordförande för Neuro var inbjuden till Sveriges Radios program Studio Ett, som representant för en patient- och intresseorganisation och hävdade i intervjun att informationen från Folkhälsomyndigheten är otydlig när det gäller lättnaden på karantänsreglerna kring coronapandemin. Det handlar om alla de personer som tillhör riskgrupper med underliggande sjukdom som riskerar att drabbas extra hårt av en covid-19-infektion.– Vi har fått flera samtal ifrån oroliga medlemmar i Neuro som undrar vad som kommer att hända nu? En person säger till exempel att, ”Min läkare har talat om för mig att jag måste isolera mig och här har vi levt isolerade sedan mars månad. Vad gäller för mig nu?" Frågar sig den medlemmen, säger Lise Lidbäck.

Därför justerar myndigheten ner restriktionerna

Till saken hör att Socialministern och Folkhälsomyndigheten, FHM den 22 oktober 2020, kungjorde att restriktionerna gällande isolering för 70+ och övriga riskgrupper skulle tas bort. Nu skall alla leva med samma restriktioner. Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten medverkade också i radioprogrammet och hävdade att FHM bygger beslutet på att personer i gruppen 70+ och äldre, samt i övriga riskgrupper hittills rekommenderats att starkt begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor.

Rekommendationen har haft god effekt, minskat sjukligheten och räddat liv enligt FHM. Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning, har FHM beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av Covid-19.

Lise Lidbäck Neuros ordförande i Studio Etts studieo den 22 oktober. Foto: SR

Bristande myndighetsinformation allvarlig

Förbundsordförande Lise Lidbäck påpekade alert att Neuro gång på gång, sedan pandemin startade, uppmärksammat såväl Folkhälsomyndigheten som Socialstyrelsen om brister i kommunikationen gällande riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd och som löper stor risk att utveckla allvarlig sjukdom vid Covid-19:

- Vi vet från vår egen Coronaenkät att en betydande andel av våra medlemmar lever med stor oro och ångest över situationen. Att få tillgång till tydlig och lättillgänglig information är avgörande för att få livet att fungera. Nu vet vi alltså att rådet till våra medlemmar, som tillhör riskgrupp, är att fortsatt vara mycket försiktiga och att konsultera sina vårdgivare om vad som gäller för just dem. Men detta framgår inte tydligt i informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida, som många söker information på, hävdar Lise Lidbäck Neuro och fortsätter:

- För risken för allvarlig sjukdomsutveckling är lika hög som tidigare och de nya rekommendationerna innebär alltså inte att det finns en minskad risk. Nu utgår vi ifrån att Johan Carlsson tillser att FHM skyndsamt förtydligar rekommendationerna för våra medlemsgrupper som är under 70+ och som tillhör riskgrupp med ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling, påpekar Neuroordföranden och tillägger:

Analys saknas för riskgrupper yngre än 70

- Ett problem är att ingen särskild analys verkar finnas för personer under 70 år, men som tillhör riskgrupper med underliggande sjukdomar. De bakas ändå ihop med riskgruppen 70+, noterar Lise Lidbäck.
Johan Carlson hävdar i radioinslagen här nedan att informationen inte har ändrats till den sista gruppen och att det skall framgå i myndighetens information. Att man även fortsättningsvis ska följa sin läkares rekommendationer.

Enligt budskapet från Johan Carlson ska rekommendationerna inte påverka rätten till förebyggande smittskyddspenning som gäller fram till 31/12 2020.

- Radioinslagen visar verkligen att det behövs förtydligad information till dessa grupper, vilket Johan Carlson också utlovade skulle ses över. Men så här ett dygn senare har inte kompletteringen i livsviktig information fortfarande inte gjorts, konstaterar Lise Lidbäck.

Neuro har en viktig uppgift

Neuroordföranden ser än en gång vikten av det arbete som organisationen Neuro och andra patient- och intresseorganisationer utför:

- Det är så tydligt att Neuro och många andra patientorganisationer har och har haft en mycket viktig uppgift att fylla under pandemin. Vi bevakar våra medlemmars intressen och pekar på de brister som uppenbarar sig på olika nivåer. En viktig uppgift som vi även fortsättningsvis tar på allra största allvar, försäkrar Lise Lidbäck, ordförande för Neuro.

Neuromedlemmarnas engagemang förutsättningen


Denna nyhetsartikel och förbundsordförande Lise Lidbäcks medverkan i Sveriges Radios rapportering, blev möjligt tack vare Neuros medlemmars engagemang i rehabilitering och viljan att förbättra vardagen för alla med neurologisk diagnos.

Håkan Sjunnesson 

Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck krävde ett förtydligande på Folkhälsomyndighetens strategiskt viktiga webbplats. (Lise Lidbäck är med efter ca 66 minuter in i Studio Ett-sändningen)

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!