Sex personer i sjukvårdskläder framför ett blågult band. En man ska precis klippa bandet. Foto.
På NIMA, som har tätare bemanning, förbereds patienterna för vård på en vanlig vårdavdelning så att steget mellan intensivvård och vårdavdelning eller rehab inte ska vara så stort. Foto: Sös.

Nya vårdplatser för neuropatienter invigda på Södersjukhuset

Den 7 februari 2023 invigde internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm fyra helt nybyggda vårdplatser för patienter med neurologiska diagnoser.

Sjukhuset har bedrivit halvakut vård (intermediärvård) med neurologisk inriktning sedan 2016 men vårdplatserna har varit reserverade för neurokirurgiska patienter från Karolinska universitetssjukhuset. Nu breddas uppdraget och de nya platserna blir även en avlastning för akutmottagningen och intensivvården på sjukhuset.

De patienter som kan bli aktuella för den nya "NIMA-enheten" är de som är för friska för intensivvård men för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning.