Mediciner i tablettform. Foto.
Att det måste finnas en gräns för hur mycket samhället är berett att betala för ett läkemedel var det ingen av deltagarna i samtalet som ifrågasatte. Foto: Pixabay.

Nya dyra läkemedel – positiv utveckling som skapar utmaningar

Dyra läkemedel ställer frågor om hur mycket en behandling får kosta och hur samhället ska veta att det får vad det betalar för – men kan också kräva en diskussion om vad samhället inte längre har råd med. Det var budskapet från deltagarna i ett etiksamtal som Smer arrangerade under årets Almedalsvecka.

Framsteg inom exempelvis genteknik och stamcellsforskning har gjort att många nya effektiva läkemedel nått marknaden eller väntas göra det inom kort. Men läkemedel som kostar tiotals miljoner – som exempelvis Zongelsma mot spinal muskelatrofi, som kostar runt 20 miljoner för en engångsbehandling och nyligen blivit tillgängligt för svenska patienter – väcker också frågan om det finns en gräns för samhällets betalningsansvar för dyra läkemedel – och i så fall var den gränsen går.