Porträttfoto av Lise Lidbäck, kort ljust hår och ljus kavaj.
Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Neuros uttalande till beslutet om smittskyddspenning

I flera månader har Neuro och andra organisationer drivit på frågan om ersättning från Socialförsäkringssystemet för personer tillhörande riskgrupp och deras närstående. Nu är det klart och det är inte med glädje vi granskar resultatet.

I tisdags (23 juni 2020) fattade Regeringen beslut om en tilläggsbudget och i går fattades beslutet om vilka närstående som skulle omfattas av möjligheten att kunna söka ersättning.

Vi är djupt kritiska till hanteringen av frågan under de drygt två månader som utredningen har pågått. Vi har medlemmar som i vissa fall tillsammans med sina närstående, har suttit isolerade sedan mars för att kunna följa de allmänna smittskyddsrekommendationerna. De har varit helt utan inkomst och en del vittnar om att de tvingats ta SMS-lån och leva på sparade medel för att kunna försörja sig. Givetvis är vi positiva till att det nu tagits förslag på en förebyggande sjukpenning och en smittbärarpenning till vissa närstående. Men i detta s.k. skyddsnät finns förfärande stora revor och många kommer att falla rakt igenom.

Den förebyggande sjukpenningen kommer inte att utgå retroaktivt. Den kommer att gälla from 1 juli men går inte att ansöka om förrän 24 augusti. Detta innebär att många som redan varit utan inkomst kommer att behöva vänta på sina pengar till en bit in på hösten. Detta är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva tvingas ut i en smittspridande omvärld, helt emot alla rekommendationer, för att vederbörande inte har flera månadslöner på banken. Dessutom kommer ersättning bara att betalas ut för 90 dagar utan att någon information utgått om hur fortsatt smittspridning kan hanteras.

Avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas, som innebär att man ska arbeta som personlig assistent åt sin närstående i riskgrupp eller uppbära smittskyddspenning är också helt obegriplig.” Det finns ingen direkt koppling till ökad risk för personer som lever med personlig assistans. En del tillhör riskgrupp och andra inte.  Det finns däremot en koppling mellan ökad risk och väldigt många människor som inte uppbär personlig assistans.

Vi ställer oss också frågan hur vi ska kunna skydda våra medborgare i riskgrupp om inte deras närstående får möjlighet att följa smittskyddsrekommendationerna?

Varje dag sedan pandemin bröt ut har vi alla matats med information om vikten att skydda våra riskgrupper. Det har införts besöksförbud på äldreboenden och en mängd andra begränsningar. Allt för att rädda så många liv som möjligt och för att samhällets funktioner skall bära.

Resultatet av det arbete med smittskyddsersättning kommer säkerligen till liten del hjälpa till. Samtidigt är det sorgligt att konstatera att möjligheten att följa smittskyddsföreskrifterna har blivit klassfråga. Din privatekonomi avgör om du har möjlighet att skydda dig eller inte. Så får det inte vara!

Vi på Neuro kommer tillsammans med andra organisationer att fortsätta att föra våra medlemmars talan och jobba för en snar förändring. Vi ser vikten av att Regeringen måste fatta beslut om ytterligare tillskott så att fler får möjlighet att skydda sig.

Att alla får möjlighet att skydda sig är en angelägenhet för hela vårt samhälle!