Neurologisk rehabilitering sker på många olika sätt. Både med till exempel talträning, andningsträning, kognitiv träning och muskel- och balansträning. Här är ett exempel på en bra och konstruktiv fysioterapeutledd rehabilitering, där patienten får träna under säkerhet och med uppmuntrande motivation. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro

Neurorapporten om brister i rehabiliteringen citeras av riksdagspolitiker

Årets Neurorapport om bristerna i landets rehabilitering, citeras av riksdagspolitiker i en debattartikel i Dagens Samhälle:
"Det är positivt att Neuros Neurorapport används för att peka på brister i dagens hälso- och sjukvård, så att de kan förbättras i framtiden, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Två riksdagsledamöter, Acko Ankarberg socialutskottets ordförande och Pia Steensland ledamot i socialutskottet, hänvisar till innehållet i årets Neurorapport om rehabilitering. Det gör de i en debattartikel i Dagens Samhälle den 1 juni 2021. De två politikerna kritiserar rehabiliteringsvården och hur dåligt den fungerar på många håll i landet. De skriver bland annat följande i sin debattartikel:

"Rehabiliteringen ska ses som en naturlig del i vård- och behandlingskedjan. Men dessvärre är rehabilitering ett eftersatt område. Goda exempel finns på flera håll men sammantaget saknas aktuella planer och ambitioner från landets 21 regioner. Det visar bland annat Neurorapporten 2021, En ojämlik tillgång till rehabilitering."

Positivt att Neurorapporten används

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro tycker att det är positivt att Neuros Neurorapport används för att peka på brister i dagens hälso- och sjukvård, så att de kan förbättras i framtiden:

"Artikelförfattarna i debattexten i lise Lidbäck Neuro. Foto Håkan SjunnessonDagens Samhälle bekräftar det faktum, att rehabilitering är ett mycket eftersatt område. Det är mycket positivt att de uppmärksammar vår Neurorapport 2021 ”En ojämlik tillgång till rehabilitering”, som bekräftar avsaknaden av aktuella planer och ambitioner från landets regioner.

'

En MAR behövs i varje kommun

I artikeln lyfts också vikten av teambaserad rehabilitering och MAR (Medicinskt Ansvarig Rehabiliterare) i varje kommun. Detta är också något som vi på Neuro lyfter som viktiga frågor och det är roligt att en majoritet i Riksdagen är positiva till MAR.

Vi instämmer verkligen i att såväl regioner som kommuner behöver förbättra såväl rehabiliteringsinsatser som synen på hjälpmedel. Tyvärr är det inte alltför ovanligt att partipolitiken utövas olika beroende på vilken nivå den bedrivs och här har samtliga partier ett stort översynsarbete att genomföra.


Hjälpmedel kan bli klassfråga

Det är viktigt för trovärdigheten att den politik som slås fast i de partipolitiska programmen också bedrivs i regioner och kommuner. Inte minst blev det tydligt i inslaget i Studio Ett för ett par veckor sedan där vi debatterade det faktum att hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga.
Såväl jämlik tillgång till rehabilitering som tillgång till individuellt utprovade hjälpmedel är oerhört viktiga frågor för Neuros medlemmar och vi kommer att fortsätta vårt viktiga arbete för att alla skall ges samma livsmöjligheter."
(Lyssna på inslaget i Sveriges Radio studio Ett den 18 maj 2021 längst ner i denna webbartikel !)

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

 
Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!