Neuroordförande Lise Lidbäck välkomnar Socialstyrelsens klargörande om riskgrupper, bland annat; neuromuskulära diagnoser, ALS, MS och Parkinson, där man kan befara allvarlig sjukdomsutveckling vid covid -19 och därför behöver särskilt skyddas mot smittrisk. Foto: Håkan Sjunnesson/Neu

Neuroordförande välkomnar Socialstyrelsens riskgrupps-identifiering

, Håkan Sjunnesson

Nu har Socialstyrelsen identifierat vilka grupper som kan klassas som riskgrupper och som behöver ett särskilt skydd mot att smittas mot virussjukdomen covid 19. För Neuros medlemmar handlar det bland annat om; neuromuskulära diagnoser som ALS plus MS och Parkinson. 23 april kom även ett förtydligande från Socialstyrelsen. Och så här kommenterar Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro nyheten:

Uppdatering 23 april

Då vi på Neuro konstaterade att Socialstyrelsens första beskrivning av våra riskgrupper var lätt att misstolka, (bl a exemplifierades felaktigt MS och Parkinson som neuromuskulära diagnoser) kontaktade vi dem för ett förtydligande. Förtydligandet blev då: ”Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar med påverkad funktionsnivå”. Bland annat nämns nedsatt andningsfunktion utgöra en allvarlig risk.

Om du är osäker rekommenderar vi alltid att du konsulterar din vårdkontakt för vad som gäller i just ditt fall.

Förtydligande till – Identifiering av riskgrupper


- Det känns otroligt skönt att äntligen få en genomlysning av vilka riskgrupperna är, när det gäller att riskera allvarlig sjukdomsutveckling vid Covid-19, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro och fortsätter:

- Budskapet om vikten av social isolering för personer som är 70+ har varit tydliga. Det finns dock fler riskfaktorer än hög ålder och hittills har det funnits en stor osäkerhet kring vilka dessa är, säger Neuroordföranden och fortsätter:

Lättnad för hårt drabbade Neuromedlemmar

- Nu har Socialstyrelsen bland annat definierat neuromuskulära diagnoser, som till exempel ALS och dessutom multipel skleros, MS och Parkinson, som neurologiska diagnoser där man kan befara allvarlig sjukdomsutveckling, och därför behöver särskilt skyddas mot smittrisk. Dessutom skriver man om anhörigas/närståendes situation:

”Person som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt listan ovan, bör i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 ur ett smittskyddsperspektiv, tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.”

- Vi har blivit kontaktade av medlemmar med neurologiska diagnoser och deras närstående, som har känt sig tvingade att begära tjänstledigt utan lön, eller ta banklån för att kunna isolera sig och skydda sig mot smitta. Det är helt oacceptabelt, säger Lise Lidbäck.

Välkomnar klargörande besked

- Vi välkomnar nu Regeringens initiativ att bredda möjligheterna för dessa grupper att få ersättning för att skydda sig mot smitta, med stöd av förtydligandet från Socialstyrelsen om de faktiska riskfaktorerna för allvarlig sjukdomsutveckling, om man drabbas av coronaviruset, som ger sjukdomen covid -19, säger Lise Lidbäck och fortsätter:

- Till sist vill jag framföra mina och Neuros varmaste hälsningar till er som just nu har det kämpigt i dessa coronatider. Tillsammans kommer vi att klara den här krisen, säger Lise Lidbäck.

Riskgruppsfrågan har snabbutretts

Bakgrunden är att regeringen nyligen gav Socialstyrelsen i uppdrag att snabbt utreda och komma med riktlinjer och föreskrifter för vilka grupper av invånare som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Detta eftersom dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta. I Socialstyrelsens redovisning skulle de framgå antalet barn med tillhörande föräldrar, gravida och arbetsföra individer under 67 år i den svenska befolkningen, som föreslås omfattas av definitionen riskgrupp. Socialstyrelsen skulle också beskriva vilken allvarlighetsgrad i respektive sjukdom, sjukdomstillstånd och pågående behandling som motiverar särskilt behov av skydd mot smitta.

Detta eftersom vissa personer, för att tillfälligt skyddas mot smitta, kan behöva avstå arbete utanför hemmet och därmed ha behov av ekonomisk ersättning (så kallad smittskyddspenning). Socialstyrelsen ska därför även beskriva och lämna förslag om vilken risknivå för smittspridning som ska gälla för att olika grupper ska anses ha ett särskilt behov av skydd genom att tillfälligt avstå arbete utanför hemmet.

Porträttbild av Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson

Socialstyrelsen skriver att, person som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt vår definition, bör i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 ur ett smittskyddsperspektiv, tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.
- Vi välkomnar Regeringens initiativ att bredda möjligheterna för dessa grupper att få ersättning för att skydda sig mot smitta, med stöd av förtydligandet från Socialstyrelsen om de faktiska riskfaktorerna för allvarlig sjukdomsutveckling, om man drabbas av coronaviruset, som ger sjukdomen covid -19, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!