Årets Patientriksdag hålls online via Internet men när den skapades 2019, möttes alla organisationsföreträdare i samma lokal.

Neuroordförande medverkade vid 2:a Patientriksdagens webbinarium

Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet medverkade som ämnesinspiratör under Patientriksdagens webbinarium den 7 oktober 2020.
"Neuroförbundet och fyra andra förbund var med och skapade Patientriksdagen 2019 och tillsammans hoppas vi påverka utvecklingen av Vårdsverige på allvar" säger Lise Lidbäck.

Årets patientriksdag tog vid där förra årets avslutades. Det handlar om Patientlagen, som berör alla och är en fråga där deltagarna och de medverkande gemensamt kan diskutera konkreta förslag och idéer. I år väljer arrangörerna av Patientriksdagen att ytterligare fokusera på individuell vårdplanering och koordinering samt patientutbildning.

Under webbinar nummer två den 7 oktober, diskuterades både individuell planering och hälsoplan och hur dessa kan göra vården bättre för patienterna.

Neuroordförande intervjuad inledningsvis

Lise Lidbäck blev inledningsvisLise Lidbäck ordförande i Neuro intervjuad av moderatorn Göran Hägglund som en grund för webbinariet. Hon berättade om Neuromedlemmar och andra förbunds medlemmar som vittnar om det tunga samordningsansvar som ligger på dem själva som patienter eller deras närstående.

- Det var verkligen givande att få presentera Rådsgruppens förslag under Patientriksdagens webbinarium, som att införa så kallade vårdkoordinatorer i Hälso- och sjukvården. En vårdkoordinator ska utifrån från individens förmåga och preferenser kunna hjälpa till med att samordna patientens samlade vårdbehov, säger Lise Lidbäck och fortsätter:

Många vittnar om för tungt samordningsansvar

- Vi vet nämligen att sjukvårdsinsatserna för personer med kronisk sjukdom, särskilt multisjuka, inte samordnas tillräckligt. Medlemmar i såväl Neuro som andra förbund vittnar om det tunga samordningsansvar som ligger på dem själva eller deras närstående. Många har kontakter med såväl specialister som primärvården.

- Då hälso- och sjukvården oftast utgår från organisatoriska indelningar istället för patienternas behov, försvårar det möjligheterna till helhetsansvar, hävdar Lise Lidbäck, ordförande i Neuro.

- Om vi patienter och våra närstående får möjlighet att släppa det många gånger tunga samordningsansvaret så skulle det per automatik bidra till en mer sammanhållen och personcentrerad vård.

Vårdkoordinator, hälsoplaner och patientutbildning

- Jag är övertygad om att många av Lise Lidbäck ordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroNeuros medlemmar skulle uppskatta att erbjudas hjälp av en vårdkoordinator. Under årets patientriksdag togs också andra viktiga ämnen upp till diskussion, som vikten av hälsoplaner och patientutbildning, berättar Lise Lidbäck.

Erfarenheterna från både Patientriksdagen 2019 och den vi nu 2020 genomför under tre dagars webbinarier är att det är otroligt värdefullt när patienter och representanter från profession och myndigheter och politik möts över gränserna.

- Det är ett nytt sätt att träffas för att tillsammans kunna föra lösningsorienterade diskussioner som sedan förhoppningsvis ska bidra till långsiktiga lösningar som gynnar alla. Att vi i år är hela åtta patientorganisationer som står bakom arrangemanget har varit mycket uppskattat. Ser redan fram emot Patientriksdagen 2021, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuro.

H.K.H. Daniel och socialministern

Talare under webbinarium 2 var Lena Hallengren Socialminister, Lisbeth Löpare Samordnare Nära vård, SKR och Patrik Sundström programansvarig för eHälsa, SKR.

Hela Patientriksdagen invigdes av H.K.H Prins Daniel under webbinarium 1 den 6 oktober.

Det tredje och avslutande webbinariet som utgör Patientriksdagen 2020, består av en framtids-inriktad diskussion med flera tunga beslutsfattare inom den svenska hälso- och sjukvården: Acko Ankarberg Johansson (KD) Ordförande socialutskottet, Dag Larsson (S) Ledamot socialutskottet, Marie Morell (M) Ordförande Sjukvårdsdelegationen och Sineva Ribeiro Ordförande Vårdförbundet.

  

Här kan du läsa mer om Patientriksdagen

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!