Tre personer över en patient i en operationssal. Foto.
Det heter gärna att raketforskare och neurokirurger har en smartare hjärna än andra, men verkligheten är en annan, enligt en ny studie. Foto: Pixabay.

Neurokirurger är INTE smartare än du

Ny studie tar död på myten om att raketforskare och hjärnkirurger är smartare än befolkningen i allmänhet.

BBC rapporterar om en studie där 72 neurokirurger och 329 flygingenjörer (raketforskare) deltog.

Vetenskaplig tidskrift

Resultaten av forskningen, som publicerades i British Medical Journal, kunde inte påvisa några avgörande skillnader på det intellektuella planet mellan raketforskarna och hjärnkirurgerna och den brittiska allmänheten.

I studien tittade forskarna på studiedeltagarnas arbetsminne, uppmärksamhet och hantering av känslor.

Jämförde med studier på befolkningen

Respondenterna tillfrågades om ålder, kön och branscherfarenhet.

Med hjälp av ”Great British Intelligence Test”, som ursprungligen utformades vid Imperial College, London, gjordes professionella bedömningar av respondenternas kognitiva förmåga inom sex olika områden och resultaten jämfördes sedan med data som samlats in från 18 000 invånare i det brittiska samhället, berättar BBC.

Neurokirurgerna fick visserligen bättre resultat än "raketforskarna" på några av testerna. Men skillnaden mot allmänheten var liten för båda de undersökta grupperna. 

Forskarna kom fram till att raketforskare och hjärnkirurger oförtjänt uppfattas som supersmarta – och att andra i själva verket förtjänar det betyget bättre.