Ida Malm utredare i Neuro intervjuas i konstgjort solsken av Håkan Sjunnesson i Neuropodden. Lise Lidbäck ordförande Neuro prövar äthjälpmedlet Bestic, robotkatt och ett trygghetslarm för både inne och ute. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Neuro vill rusta oss alla till e-patienter för e-hälsotillgång

På 2019-års mässa ”Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa” i Kista norr om Stockholm medverkade Neuro i ett seminarium om e-hälsa, utifrån den e-hälsorapport som togs fram 2018. Neuros utredare Ida Malm höll presentationen av rapporten och Neuros e-hälsovision 2025. Hör webbradioreportaget i Neuropodden!


Grunden för den e-hälsorapport som Neuro tagit fram det senaste året är en stor medlemsundersökning om hur olika e-tjänster används idag via Internet. En av slutsatserna som Neuro drar av resultaten är att IT-okunskapen fortfarande är stor. Vilket förvånade Kristina Niemi, kanslichef på Neuro:
-Det visar sig att det faktiskt är många unga människor, inte minst män, som tycker att det är svårt att hantera olika säkerhetsinloggningar. Det kan handla om till exempel Bank ID-inloggningar för vårdkontakter via nätet och det har varit en ögonöppnare för oss, säger Kristina Niemi kanslichef Neuro. Hon närvarade också på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 2019 och tog del av utställningen och seminarier. 
-Vi vill gärna finnas med som bollplank i processen när olika e-hälsosystem ska tas fram. För bland våra medlemmar finns stor kunskap om hur det är att leva med neurologiska diagnoser. Det innebär omständigheter och faktorer som i hög grad kan påverka funktionalitet och användarmöjlighet i mobiltelefoner, läsplattor och datorer för att kunna använda Internet, säger Kristina Niemi.

 Okunskap och hindrade från e-hälsa

Förutom att medlemsundersökningen pekar på att okunskapen fortfarande är för stor om för viktig Internetanvändning, saknar nästan en miljon människor i Sverige en vettig snabb Internetuppkoppling, som är nödvändig för att så många invånare som möjligt ska kunna komma i kontakt med vården via Internet. Detta är inte minst viktigt för personer med neurologiska diagnoser i glesbygden, som kan slippa en hel del energikrävande resor till vårdcentralen. I stället kan en kontakt med en sköterska eller läkare via en videouppkoppling som Skype eller Facetime hemifrån räcka för rådgivning och receptförskrivning vid lättare åkommor.
-Det är nödvändigt att detta fungerar i framtiden så arbeta med oss för att vi ska uppnå så användarvänliga system för alla som möjligt, uppmanade Ida Malm i sin presentation på MVTe-mässan i Kista norr och Stockholm. 

Kan ej legitimera sig med ögonstyrd dator

Lise Lidbäck ordförande för Neuro tog del av MVTe-mässan och tycker att det är mycket intressant att se utvecklingen av olika nya tekniker, som underlättar livet på olika sätt.
-Man måste förstå att människor som är i behov av assistanshjälp på olika sätt inte alltid ska behöva välja mellan en mänsklig hjälp eller teknik i form av robotik.
-Ta till exempel det nya behändiga äthjälpmedlet Bestic, som man kan ta med sig. Det är tänkt för den som inte kan använda bestick själv, men ändå vill äta själv. Men för den sakens skull kanske jag behöver personlig assistans för annat, menar Lise Lidbäck. Hon tar också upp problematiken med att kunna legitimera sig på Internet för olika livsnödvändiga tjänster.
-Jag vet om en person som använder ögonstyrd dator idag men som inte kan använda något Bank ID och därmed inte kunna logga in på sin bank, 1177 eller Försäkringskassan. Detta är inte ok. Det måste komma nya inloggningssätt, så att alla kan använda sig av Internets möjligheter för vård och hälsa, säger Lise Lidbäck.      

 Sverige ska bli bäst i världen

Riksdagen har nyligen tagit fram en nationell e-hälsovision som innebär att Sverige till år 2025 ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå just god och jämlik hälsa samt välfärd. Men okunskapen och bristen på Internetanslutningar gör att Neuro alltså tagit fram en vision om e-patient 2025, som lyder:
”År 2025 ska patienter i Sverige vara bäst i världen på att tillgodogöra sig e-hälsans möjligheter. Detta uppnås genom att alla patienter har tillgång till bredband och utrustning samt e-hälsans tjänster och verktyg. Patienterna erbjuds dessutom riktad information och utbildning, anpassad efter var och ens intresse och förmåga. ”

Bakgrunden till visionerna

E-hälsa innebär att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster för att främja god och jämlik hälsa. Landets nationella e-hälsovision innebär att Sverige till år 2025 ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå just god och jämlik hälsa samt välfärd. Därigenom kommer också individernas egna resurser att stärkas så att ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet uppnås. Men om en e-hälsovision inte inkluderar även en e-patient riskerar grupper av människor att hindras vara delaktiga.

Neuro vill motverka kunskapsglapp

-I 2018 års Neurorapporten om e-hälsa ser vi att det finns en stor nyfikenhet på e-hälsa, men att behovet av riktad utbildning är omfattande. De undersökningar som Neurorapporten bygger på visar att patienterna behöver kunskapsrustas för e-hälsa, säger Ida Malm, utredare Neuro. Hon pekar åter på att rapporten visar att e-hälsa inte kommer alla till del, av flera orsaker.
-Det krävs insatser på många områden om e-hälsovisionen ska bli verklighet. Förutom utbildningsinsatser är även infrastrukturen, tillgång till teknisk utrustning och utbudet av e-hälsa viktiga faktorer. Bredband och tillgång till digitala tjänster inom hälso- och sjukvården är ojämnt uppbyggt över landet.
-Den vision för e-patient som Neuro förespråkar kan motverka ett utökat kunskapsglapp och överbrygga den klyfta som finns och riskerar att vidgas mellan människor som har olika kunskap och möjlighet att använda Internet beroende på var i landet man bor, säger Ida Malm Neuro.

 

Text & foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

 Fakta MVTe - Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa


Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.


Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.
En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer. 
MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg
och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill
stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen
med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.
MVTe’s syfte är att ge er energi och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja,
kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa.
Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att
dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen
– för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.
MVTe ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel
hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen
för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret
vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva

Neuroförbundet som podd

Möt människor som lever med, forskar om, eller berörs på andra sätt - av neurologiska diagnoser.

Lyssna på Neuropodden

Neuro finns i hela landet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Hitta din förening