Neuro med i SKLs 1:a webbsända interaktiva konferens om personcentrerad vård

, Håkan Sjunnesson

Sveriges Kommuner & Landsting arbetar med personcentrerad vård som en viktig del i omställningen mot en nära vård. Och den 7 juni var det premiär för SKL:s satsning på webbsända konferenser. Över 200 deltagargrupper var uppkopplade över landet och Neuro var med i studion och föreläste.
-En ära och spännande att få vara med, säger Neuros kanslichef.

Webbsända seminarier, så kallade webbinar, används mer och mer i samhället. Nu har också SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit steget, för att låta fler ta del av utbildningar utan kostsamma resor och dessutom minskad tidsåtgång och miljöbelastning.
SKL arbetar med personcentrerad vård som en viktig del i omställningen mot en nära vård i framtidens Sverige. Den 7 juni uppmärksammade därför SKL en internationell dag, som handlar om att sätta fokus på det som är viktigt för människor. Det vill säga skapa vård som utgår från patienternas behov. Och Neuro (Neuroförbundet) var med i studion på SKL, som vid detta tillfälle nådde ut till över 200 uppkopplade datorer runt om i landet.

Neuro personligt med i premiären 

Och Kristina Niemi, kanslichef påKristina Niemi, kanslichef på Neuro. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Neuro tycker att SKL:s satsning är lovvärd.
-Vi ombads att delta som patientgrupp-representant och hålla en föredragning på cirka 15 minuter om vad som är viktigast för oss i Neuro och vilka frågor vi jobbar med.
-Från vår sida så var det naturligtvis en otrolig ära att bli inbjudna att medverka. Även Unga Reumatiker medverkade. Upplägget byggde på 15-minuters dragningar från varje talare där Unga Reumatiker medverkade första timmen och vi i Neuro andra timmen, säger Kristina Niemi.
'

Över 200 enheter uppkopplade

De som deltog i webbkonferensen var hälso- och sjukvårdspersonal såsom läkare, sköterskor med flera. Även vård- och verksamhetsutvecklare, politiker, professionsföreträdare med flera deltog.
Konferensen var alltså digital och kunde följas i realtid via en länk som tilldelades alla anmälda. Över 200 var inloggade under konferensen och vid många datorer hade flera ur en arbetsgrupp samlats för att följa konferensen. En chatt möjliggjorde att alla deltagare runt om i landet kunde ställa frågor och komma med inlägg.

Deltagare kunde live-chatta med de medverkande

-Under konferensens gång kom hela tiden positiv feedback in och det var mycket spännande att få vara med om detta, tycker Kristina Niemi och fortsätter:
-Och att vi som organisation för många av Sveriges patienter och deras anhöriga blev tillfrågade, visar att Neuro är en allt mer betydelsefull organisation i Vårdsverige.
-Det är bra att vi tar de chanserna att medverka när vi får dem i sådana här sammanhang. Det gör att vi syns ännu mer och det är betydelsefullt för framtidens Neuro och för alla våra medlemmar, säger Kristina Niemi.

Hon och Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck kommer även i år att medverka i flera seminarier om neurologisk vård- och rehabilitering under Almedalsveckan 2-5 juli i Visby.

 Se SKL-webbinaret

Observera att konferensen börjar 15 minuter in i sändningen via länken nedan och man spolar enkelt genom att "dra i tidsmarkören" med datamusen.
Neuros medverkan kommer ca 1:37 (en timme och 37 minuter) in i sändningen som man kan se via den klickbara länken här nedan. Neuro är också med i ett slutresonemang om huvudfrågan Vad är viktigast för dig ca 2:08 in i sändningen. (OBS: Länken nedan fungerar under en månad, alltså fram till den 7 juli 2018 enligt SKL).