Debattörkvintetten: "Det är inte bara coronavården som kräver rehabilitering. Som företrädare för patienter och professioner ser vi med växande oro på de bristande resurser som läggs på rehabilitering till dem som prioriterats bort vid den akuta kraftansamlingen: personer med långvarig eller kronisk sjukdom" . Bilderna publicerade med GDPR-samtycke.

Neuro med i debattkvintett - "Det behövs en kraftsamling för rehabilitering"

Fem förbunds ordföranden skriver idag en debattartikel om rehabilitering på vällästa opinionswebbplatsen "Dagens Arena". Neuros ordförande Lise Lidbäck är en av dem:
"Det är inte bara coronavården som kräver rehabilitering. Vi ser med växande oro på de bristande resurser som nu läggs på rehabilitering för personer med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning."

Kvintetten av förbundsordförande som nu reagerar med kraft är Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro, Stefan Jutterdal förbundsordförande Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, Inger Ros förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung och Lotta Håkansson förbundsordförande Reumatikerförbundet.
De vill nu värna rättigheterna för alla de som inte har varit sjuka av coronaviruset, covid-19, men som behöver en långvarig individuell, fysioterapeutledd rehabilitering.

Permittera rehabiliteringspersonal är oansvarigt

Så här skriver de fem förbundsordförandena:
"Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerande stort. Att permittera och säga upp de yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering är därför inte bara förödande utan direkt oansvarigt, skriver fem förbundsordföranden.

Rehabiliteringen av personer som intensivvårdats och överlevt veckolånga tillstånd i respirator är avgörande för att de ska kunna återhämta sig och återgå till ett självständigt liv och vardag med livskvalitet. Med glädje noterar vi att multiprofessionella rehabiliteringsteam bildas på flera håll i landet för att kunna möta behovet av en komplex situation med stora behov. Hälso- och sjukvårdens ansvar är inte bara att rädda liv utan också att rehabilitera till liv som ska kunna levas. Den senaste tiden har det uppmärksammats i media att dessa personer behöver stöd och rehabilitering efter att ha tillfrisknat från infektionen. I det arbetet är arbetsterapeuter och fysioterapeuter två nyckelprofessioner och samverkan med civilsamhället avgörande.

Men det är inte bara coronavården som kräver rehabilitering. Som företrädare för patienter och professioner ser vi med växande oro på de bristande resurser som läggs på rehabilitering till dem som prioriterats bort vid den akuta kraftansamlingen: personer med långvarig eller kronisk sjukdom, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa får just nu inte den rehabilitering de behöver.

Utebliven rehabilitering innebär stort lidande

Utebliven eller bristande rehabilitering innebär inte bara ett stort lidande för individ och närstående – det innebär drastiskt ökade kostnader för både kommuner och regioner för till exempel extra hemtjänst, stöd, korttidsboende och återkommande behov av insatser inom hälso- och sjukvård eller långa sjukskrivningar och arbetslöshet som följd.

Utöver detta ser vi att många av de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser som vanligen utförs inom hemsjukvården och den kommunala äldreomsorgen ställs in. Det innebär att många sköra äldre varken får den fysiska eller sociala aktivitet de har behov av med ökade fallolyckor, hjärt-kärlsjukdomar, förvirringstillstånd och generell psykisk ohälsa som följd.

Skapar en stor rehabiliteringsskuld

Sammantaget skapar detta en stor rehabiliteringsskuld – förödande för individ och anhöriga, men som också leder till ett ökat behov av omsorg, hälso- och sjukvård, långa sjukskrivningar och kraftigt ökade samhällskostnader.

Många arbetsterapeuter och fysioterapeuter har de senaste månaderna ställt om till andra arbetsuppgifter och gjort fantastiska insatser i den akuta fasen, men nu behövs ett stort och förstärkt fokus på och en organisation som rustar för den rehabilitering för nya grupper och för de som blivit satta åt sidan.

Oroväckande ökning av privata korttidsarbeten

Det är därför mycket oroväckande och beklagligt att vi nu ser en ökning av privata arbetsgivare som ansöker om korttidsarbeten (tidigare benämnt korttidspermitteringar) för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. All tillgänglig rehabiliteringskompetens behövs nu i hela hälso- och sjukvårdssystemet och en lång tid framöver! Regioner och kommuner behöver ta ansvar och nyanställa eller utöka efterfrågan på privata utförares tjänster. Uppenbarligen fungerar detta inte som det ska.

Istället behövs en kraftsamling för rehabilitering! Vi vill därför att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder på nationell nivå som driver på, samordnar, understödjer och förbättrar regioners och kommuners arbete med rehabilitering. Det behöver ske nu och på ett hållbart sätt för framtiden, det behöver ske i samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän och det behöver ske tillsammans med patientorganisationer. Liv ska inte bara räddas; liv ska kunna levas!"

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

Debattörerna. Skärmdump från Dagens arena

 

 

 

Person får fysioterapeutledd rehabilitering för att lära sig gå efter en stroke. Foto Håkan Sjunnesson

Individuell neurologisk rehabilitering ledd av fysioterapeuter: Att lära sig gå igen efter en stroke. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Neuroordföranden orolig för samhällets rehabiliteringsskuld

Lise Lidbäck porträttbild. Foto Håkan Sjunnesson

Så här kommenterar Neuroordförande Lise Lidbäck kvintettens skrivning:

- Behovet av rehabilitering för personer som lever med neurologiska diagnoser har alltid varit mycket större än tillgången. Genom våra egna undersökningar och rapporter genom åren, kan vi konstatera att allt färre erbjuds professionell hjälp. De hänvisas i stället till egenträning, något som många uppger att de inte klarar på egen hand.
- Dessa rehabiliteringsbehov är fortsatt mycket stora, samtidigt som den pågående Covid-19-pandemin kommer att kräva enorma rehabiliteringsinsatser för de som har tillfrisknat från veckor av intensivvård, enligt Lise Lidbäck och fortsätter:

- I det här läget är det otroligt viktigt att värna om de viktiga yrkesgrupper som arbetar med att ge människor möjlighet att återfå och bevara viktiga funktioner. Nu är det viktigare än någonsin att kraftsamla för rehabilitering och att till varje pris undvika en rehabiliteringsskuld. Regeringen behöver vidta åtgärder på nationell nivå för att samordna och förbättra kommuners och regioners rehabiliteringsarbete.
- Vi på Neuro vill tillsammans med andra patientorganisationer och professionsförbund bidra till detta arbete. Vi vill värna om viktiga yrkesprofessioner och vi vill samverka på alla möjliga sätt med olika huvudmän. För vi vet - att individbaserade rehabiliteringsinsatser tillsammans med multiprofessionella rehabteam, skapar självständighet och livskvalitet för den enskilde, samtidigt som det genererar stora vinster för samhället, hävdar Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Individuell rehabilitering ledd av fysioterapeut. Foto Håkan Sjunnesson

 Så här kan en övning gå till vid individuell neurologisk rehabilitering ledd av fysioterapeut. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

 

 

 

Om Dagens arena

Dagens Arena startade som en webbaserad ledarsida i november 2007, men är sedan flera år en redaktionell plattform med ett brett utbud av flera genrer inom journalistik. Dagens Arena är oberoende och en del av Arenagruppen och ska bedriva redaktionell verksamhet på en radikal, progressiv idégrund. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Arena är Jonas Nordling. Dagens Arena är medlem i Sveriges Tidskrifter och omfattas därmed av det pressetiska systemet.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!