Foto på brev från Försäkringskassan.
Många av Neuros medlemmar har drabbats av Försäkringskassans beslut.

Neuro kommenterar Försäkringskassans styrdokument

Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck kommenterar Ekots nyhetsinslag om Försäkringskassans styrdokument:

- Det handlar om ett styrdokument som bland annat ger tjänstemännen stöd för att kräva objektiva fynd. Symtom som exempelvis smärta, hjärntrötthet och psykisk ohälsa skall kunna bevisas. Vi på Neuro vet via vår juridiska rådgivning att våra medlemmar som lider av hjärntrötthet har stora problem med försäkringskassan som kräver så kallade ”objektiva” fynd som bevisning.

- Det är jättebra att detta äntligen uppmärksammas och viktigt att erkänna att sakkunnig läkares bedömning av symtombilden måste väga tyngst, säger Lise Lidbäck.