- I tider som dessa är extra viktigt att värna om rättigheterna för personer som lever med olika funktionsnedsättningar. Om dessa förslag genomförs, kommer det att innebära ytterligare försämringar för redan mycket utsatta grupper, säger Lise Lidbäck förbundsordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Neuro håller med - kommunerna får inte abdikera från samhällsansvaret

Sveriges kommuner och regioner (SKR) vill införa en tillfällig lag om kommunernas prioriteringar under coronapandemin. Men Funktionsrätt Sverige protesterar: "Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar. Och Neuros förbundsordförande håller med: "Det är nu extra viktigt att värna om rättigheterna för de som lever med olika funktionsnedsättningar".

Så här skriver Funktionsrätt Sverige till Sveriges kommuner och regioner, SKR:
”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag” och vidare:
...”När nu SKR vill göra lagändringar som riskerar att ge ”carte blanche” till försämringar för personer med funktionsnedsättning och andra i utsatt situation, måste vi säga stopp”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. (Läs hela Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande längre ner i denna artikel!)

Neuro håller med Funktionsrätt Sverige

- Som ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige, FRS, ställer vi oss bakom detta uttalande. Om förslagen framlagda av Sveriges kommuner och regioner, SKR skulle antas, skulle det bland annat innebära:

 • att Socialtjänsten skulle ges samma möjlighet som hälso- och sjukvården prioritera de personer och de insatser som är i störst behov av hjälp

 • att Socialtjänsten skulle ges rätt att fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut. Detta gäller såväl insatser inom Socialtjänstlagen (SoL), som olika LSS-insatser (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

 • att Inspektionen för vård och omsorg, IVO måste göra undantag i både tillsyn och tillståndsplikt.


  Värna om de med funktionsnedsättningar

  - Neuro anser att det i tider som dessa är extra viktigt och angeläget att värna om rättigheterna för personer som lever med olika funktionsnedsättningar. Om dessa förslag genomförs kommer det att innebära ytterligare försämringar för redan mycket utsatta grupper, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

  --------------------  Så här ser Funktionsrätt Sveriges svar ut till Sveriges kommuner och regioner:


  "Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar"

  "Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommunernas prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

  Regeringen tog nyligen initiativ till möten om hur kampen mot coronaviruset påverkar det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter. Nu är hotet högst verkligt här i Sverige.

  ”Regeringen behöver nu också i handling visa att den står upp för mänskliga rättigheter – även i tider av kris”, säger Elisabeth Wallenius.

  Personer som beviljas SOL- eller LSS-insatser kan tillhöra samhällets mest utsatta med stora behov av stöd och hjälp – insatser som i en tid med isolering och ökad risk för psykisk ohälsa är viktigare än någonsin.

  ”Att kommunerna nu inte abdikerar från sitt samhällsuppdrag utan istället gör allt för att förebygga och motverka de svårigheter som man nu står inför, är helt avgörande”, säger Elisabeth Wallenius.

  Coronapandemin har varit ett faktum under en längre tid. Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen. Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen inom kommunal vård och omsorg?
  SKR:s hemställan blottlägger strukturella men inte okända problem som kommunerna länge brottats med. Våra medlemsförbund rapporterar ständigt om att landets kommuner inte följer gemensamt beslutad lagstiftning.

  ”När nu SKR vill göra lagändringar som riskerar att ge ”carte blanche” till försämringar för personer med funktionsnedsättning och andra i utsatt situation, måste vi säga stopp”, avslutar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

   
  Så här resonerar Sveriges kommuner och regioner i frågan

  Förslag till särskild lag om kommuners prioriteringar -
  som Sveriges kommuner och regioner vill se den  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt utarbeta ett förslag till riksdagen om en tillfällig lag som ger socialtjänsten i kommunerna möjlighet att göra nödvändiga prioriteringar under den pågående covid-19-epidemin. SKR har utarbetat ett konkret författningsförslag som en del av hemställan. Klicka på länken och läs mer:Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!