Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.

Lise Lidbäck i ekot om den ojämlika vården

Ojämlikheten i vården är en av de viktigaste valfrågorna för de större patientföreningarna visar Ekots enkät.

Många patientföreningar uppger att det är en postnummerfråga vilken vård du får. Men det är upp till regionerna om de nationella riktlinjerna följs eller inte.