En patient och en tandläkare som tittar på en röntgenbild. Foto.
Kursen i neurologi för tandläkare anordnas vartannat år i Göteborg. Foto: Pixabay.

Kurs i neurologi för tandläkare

, Mattias Nordgren

Hallå där Annika Johansson på Västra kursnämnden inom Tandläkarförbundet! Ni anordnar en kurs i neurologi för tandläkare. Berätta mer – varför ordnar ni denna kurs och varför är den viktig?

Det är fjärde gången vi anordnar den här kursen i samarbete med institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin. Det började med att vi hade en endags översiktskurs om neurologi. Intresset blev stort och det önskades en mer omfattande kurs.

Ur innehållet på kursen

Till exempel: Funktionell neuroanatomi, smärtfysiologi, trigeminusneuralgi, stroke, parkinson, MS, epilepsi, ALS,  små och mindre kända sjukdomar, kommunikationsproblem och hjälpmedel, ät- och sväljningssvårigheter.


Diplomkurser är de kurser i Tandläkarförbundets regi som är lite mer omfattande i ett ämne.

Innehållet på kursen är ganska omfattande så är det mycket som ska hinnas med på 4 dagar. Det är inte tal om att få någon expertkompetens, det lämnar vi till övriga sjukvården.

Viktigt även för tandläkare att vara uppdaterade

Det är däremot värdefullt att få en uppdatering om det senaste vad gäller olika diagnoser och tillstånd. För tandläkare kanske då speciellt det som kan påverka tänderna. Till exempel sväljsvårigheter och alternativa diagnoser vid tandsmärta samt neurologiska tillstånd som ger nedsatta motoriska färdigheter och därmed svårt att sköta munhygienen.

Men även läkemedelsbehandling vid neurologiska tillstånd, speciellt om den ger muntorrhet.

Trots en neurologisk diagnos så är alla individer olika men det kan finnas anledning att veta om vad för begränsningar vad gäller att klara av en tandläkarbehandling som kan finnas.

Jag tycker att det är en mycket bra kurs för tandläkare som anordnas vartannat år i Göteborg.