Två personer gående, en i rullstol. Lättklädda på en gata med palmer. Foto.
Efter några veckor med sammanhållen strukturerad rehabilitering och tuff fysisk träning i varmt klimat klarar fler av vardagen hemma på ett helt annat sätt. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

”Klimatvård – en investering i hälsa som ger mångdubbelt tillbaka”

Vi är många som lever med neurologisk sjukdom, psoriasis eller reumatism. Om vi under några veckor om året rehabiliteras i varmare klimat, så kallad klimatvård, kan våra liv radikalt förbättras. Trots det erbjuder allt färre regioner behandlingsformen, skriver Lise Lidbäck, ordföranden Neuro tillsammans med Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet.

Vi som skriver denna debattartikel företräder tre stora patientförbund. Vi kommer hela tiden i kontakt med människor som, vid sidan om sin läkemedelsbehandling, behöver regelbunden rehabilitering. Att rehabiliteras i varmare klimat är extra värdefullt under det kalla vinterhalvåret i Sverige eftersom värme hjälper till att öka rörligheten. Ska vi kunna leva ett så bra liv som möjligt, och därigenom i större utsträckningen kunna bidra till samhället är rehabilitering i olika former ett måste.

Många vittnar om betydelsen av att under några veckor behandlas i ett varmare klimat, så kallad klimatvård. Ordet underverk kan missbrukas men vi är många som kan vittna om att klimatvård näst intill är ett underverk för oss med svåra kroniska sjukdomar som psoriasis, reumatism eller en neurologisk sjukdom. Det är som att vi får en stor och viktig del av livet tillbaka.

Det finns annan behandling men för många av oss är den otillräcklig. Klimatbehandling är ett komplement när annan behandling inte räcker till. En ny undersökning som Psoriasistidningen genomfört visar att endast 10 av Sveriges 21 regioner i dag erbjuder klimatvård för personer med svår psoriasis.