Vaccinflaskor och en injektionsspruta. Foto.
Efter vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Foto: Pixabay.

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

Nu pågår vaccination mot sjukdomen covid-19 i Sverige. Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att bli svårt sjuk. Den kan också minska risken att du smittar andra.

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen.

Risken att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 70 år eller äldre.

Dessutom löper personer med vissa sjukdomar eller tillstånd en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder. Det handlar till exempel om:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Efter vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Mer information om vaccination

Här hittar du mer information om vad som gäller för dig, där du bor: 1177.se (1177 Vårdguiden)

Du kan läsa mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats (här finns även faktablad på 18 olika språk).


Du kan även ringa och få svar på dina frågor om covid-19. Ring till: 113 13.

Informationsblad om vaccinationen

Från Folkhälsomyndigheten.