Hur fungerar vården?

, Helene Landersten

I Morgonstudion på Svt1 den 8 februari 2018 diskuteras hur hälso- och sjukvården får allt svårare att uppfylla vårdgarantin. Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande och Hans Winberg, generalsekreterare vid forskningsstiftelsen Leading Health Care är gäster i studion.

- För personer med neurologiska sjukdomar är det viktigt att få tidig behandling för att undvika risken för livslånga funktionsnedsättningar. Men vår senaste vårdkedjerapport visar att bara ca 35 procent av våra medlemmar har fått träffa en neurolog inom vårdgarantin på 90 dagar, säger Lise Lidbäck.

- Sjukvården fungerar fruktansvärt bra vid akuta trauman, då arbetar alla specialister som ett team runt patienten. Men vårdkedjan är inte organiserad för komplexa och kroniska sjukdomar, säger Hans Winberg, generalsekreterare vid forskningsstiftelsen Leading Health Care. Vår hälsa hanteras av kommun, stat och landsting som har olika ansvar. Organisationen av vården i Sverige bör ses över så att olika delar samarbetar bättre.