En injektionsspruta. Foto.
Delegationsordningen i Norrbotten fungerar enligt följande. En skriftlig delegation undertecknad av verksamhetschef och överläkare som innefattar allt från bedömning till själva injektionsbehandlingen, avstämning med läkare för specifik behandling för att kontrollera risk för kontradiktioner med mera. Uppdateras årligen. Foto: Pixabay.

Här får fysioterapeuterna behandla spasticitet med botox

I Region Norrbotten har fysioterapeuter tagit över läkaruppdraget att behandla spasticitet med läkemedelsinjektioner. En lyckad "kompetensväxling" enligt en intervju på Fysioterapi.se.

Stroke, ryggmärgsskada, MS och cerebral pares är vanliga diagnoser för läkemedelsbehandling, där botulinomtoxin och andra läkemedel injiceras i armar och/eller ben för patienter med spasticitet och ökad muskeltonus.