God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Neuro välkomnar många av utredningens förslag och anser att en primärvårdsreform är både bra och nödvändig. Neuro uppskattar att det i utredning finns fokus på samordning och fast vårdkontakt.

Återkommande i utredningen är att vården (tillgängligheten, tillgång till fast
läkarkontakt med mer) ska anpassas efter invånarnas behov, förutsättningar och
preferenser. Neuro anser att ett skiftande fokus mot individ- och patientcentrerad vård är positivt och nödvändigt, men vill understryka vikten av att bredda synsättet på individen/patienten. Där utredningen skriver om invånarnas behov, förutsättningar och preferenser är det viktigt att beakta det breda spektra som dessa behov, förutsättningar och preferenser kan spänna över. Särskilt angeläget för Neuro är att begreppet invånare tydligt och uttalat inkluderar alla, oavsett funktionalitet.

Sammanfattningsvis vill Neuro betona följande:

 • När invånarnas behov, förutsättningar och preferenser nämns, är det viktigt att
 • inkludera alla invånare, oavsett funktionalitet.
 • Återbesök bör omfattas av vårdgarantin.
 • Patientorganisationer bör ses som en del av vårdstrukturen och bör lyftas in i
 • samverkan.
 • Arbete i multiprofessionella team bör vara en förutsättning för primärvårdens
 • samordnande roll för patienter med komplexa behov.
 • Rehabilitering ska erbjudas i form av individuell plan utifrån individuella behov,
 • oavsett var i Sverige patienten är hemmahörande.
 • Funktionen MAR (medicinskt Ansvarig för Rehabilitering), i samverkan med
 • kommunens MAS (Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska), bör inrättas i
 • kommunerna.
 • Det behövs en e-patientreform för att digitaliseringens möjligheter ska kunna
 • tillvaratas.
 • Sammanhållen journalföring måste ingå som del av kontinuiteten.
 • Läkare inom primärvården måste ha tillräcklig kompetens inom neurologi.

 

Prenumerera på Neuroförbundets nyhetsbrev

Anmäl dig här

Genom att anmäla mig till Neuroförbundets nyhetsbrev godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuroförbundets integritetspolicy (neuro.se/integritet)

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera