Funktionsrätt Sverige, där Neuro är en av över 40 medlemsorganisationer kräver att smittskyddspenningen ska gå att söka under längre tid. Dessutom att stödet även ska kunna sökas av närstående till personer som tillhör riskgrupp att drabbas extra svårt av en covid-19-infektion, som stannar hemma för att inte bli smittade. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Funktionsrätt med Neuro kräver förlängd ansökan om smittskyddspeng

Den 30 september går möjligheten ut för riskgrupper för covid-19 att söka stöd för att stanna hemma från jobbet och därmed skyddas från smitta. Väldigt få har hittills ansökt, trots att regeringen avsatt 5,3 miljarder kronor. Nu kräver organisationen Funktionsrätt Sverige att tiden för att söka stödet förlängs, rapporterar SR Ekot.

Sveriges Radio rapporterar att Funktionsrätt Sverige nu dels kräver att smittskyddspenningstödet ska gå att söka retroaktivt från och med mars, i stället för som nu från den 1 juli. Och dels att det ska gå att söka efter den 30 september som är sista dagen man kan ansöka om att få ersättning. Dessutom vill man att fler närstående som bor med någon i riskgrupp ska kunna söka stödet.

Bara en bråkdel har hittills ansökt

Bara en bråkdel av stödet har hittills betalats ut, 31 miljoner av de 5,3 miljarder som regeringen avsatt. Att sätta upp systemet och rekrytera personal kostade 47 miljoner, alltså mer än vad som hittills har betalats ut i stöd, enligt Sveriges Radio. Men Elisabeth Wallenius på Funktionsrätt Sverige tror att många fler egentligen behöver stödet.

"De som varit hemma utan lön har ju med all sannolikhet tagit lån eller förlorat sina besparingar. För de är det ju angeläget att man får pengarna retroaktivt", säger hon till Sveriges Radio.

Funktionsrätt Sverige har framfört kraven om ett utökat och förlängt stöd till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi - som i ett mejl till Ekot skriver att frågan om ersättningen diskuterades i utskottet senast förra veckan. Han skriver att regeringen "analyserar fortlöpande behovet av vidare skyddsåtgärder och kommer återkomma i denna fråga."

Text: Annie Sääf, SR / delvis bearbetad av Håkan Sjunnesson, Neuro

Mer om Funktionsrätt Sveriges enkät

Ur Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande nedan:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Funktionsrätt Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning själva eller nära familjemedlem/närstående till person med en funktionsnedsättning har upplevt de senaste månaderna under pågående Corona-pandemin. Under perioden 23-29 juli har 1122 intervjuer genomförts i Novus Sverigepanel. Undersökningen är representativ för hela populationen inom befolkningen.

Målgrupp

Allmänheten 18-79 år som instämmer i följande:
• har en kronisk/varaktig sjukdom (Ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, allergi, njursjukdom, cancer, psykiatrisk diagnos)
• har syn och/eller hörselnedsättning i en sådan omfattning att den påverkar din vardag på ett genomgripande sätt.
• har en annan funktionsnedsättning (Ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriskt tillstånd (ADHD, autism, språkstörning, tourettes syndrom), intellektuell funktionsnedsättning)
• är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.
• är närstående/familjemedlem till någon med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Målgruppen i enkätundersökningen har en täckning på 47 % bland allmänheten 18-79 år. Målgruppen motsvarar ca 3,5 miljoner människor av den totala populationen på 7,5 miljoner (18-79 år).

Resultat av undersökningen:

1 av 3 av de som förvärvsarbetar (ca 70% av målgruppen) uppger att de stannat hemma från arbetet för att skydda sig själv eller sin närstående. (motsvarar ca 840 000 personer)
7 av 10 av dessa har kunnat arbeta hemma. (motsvarar ca 590 000 personer)
1 av 10 uppger att de har varit hemma utan ersättning eller förlorat sitt arbete. (motsvarar ca 84 000 personer)

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!